Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT

Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về bố trí vốn đầu tư công hàng năm cho dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT 2019 về vốn cho dự án được phê duyệt chưa có quyết định đầu tư


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3225/BKHĐT-KTĐPLT
V/v: Trả lời kiến nghị của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Chí Linh, tnh Hải Dương.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Chí Linh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 3500/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ kèm theo kiến nghị của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (sau đây gọi là Ban QLCDA ĐTXD thành phố Chí Linh) về việc bố trí vốn đầu tư công hàng năm cho dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định đầu tư. Về việc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

- Điều 55 Luật Đầu tư công quy định điều kiện dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn:

(i) Đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

(ii) Xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện dự án.

(iii) Tuân thủ quy định của pháp luật về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công.

- Điều 56 Luật Đầu tư công quy định điều kiện dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm:

(i) Dự án phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án khẩn cấp được quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 33 của Luật này.

(ii) Dự án đã được cấp thẩm quyền quyết định đầu tư

(iii) Dự án khởi công mới chỉ được bố trí vốn khi đã hoàn các thủ tục đầu tư theo quy định của Chính phủ

Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp dự án do Ban QLCDA ĐTXD thành phố Chí Linh kiến nghị mới được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư thì chưa đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn hằng năm.

Đề nghị Ban QLCDA ĐTXD thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, V
KTĐP&LT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3225/BKHĐT-KTĐPLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2019
Ngày hiệu lực16/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT

Lược đồ Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT 2019 về vốn cho dự án được phê duyệt chưa có quyết định đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT 2019 về vốn cho dự án được phê duyệt chưa có quyết định đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3225/BKHĐT-KTĐPLT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đức Tâm
        Ngày ban hành16/05/2019
        Ngày hiệu lực16/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT 2019 về vốn cho dự án được phê duyệt chưa có quyết định đầu tư

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT 2019 về vốn cho dự án được phê duyệt chưa có quyết định đầu tư

             • 16/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực