Công văn 3226/BTTTT-TTTT

Công văn 3226/BTTTT-TTTT năm 2016 xây dựng Kế hoạch kinh phí triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3226/BTTTT-TTTT Kế hoạch kinh phí cơ chế một cửa quốc gia một cửa ASEAN 2016 2020


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3226/BTTTT-TTTT
V/v Xây dựng Kế hoạch kinh phí trin khai Cơ chế một cửa quc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 12244/BTC-TCHQ ngày 05/09/2016 của Quý Bộ về việc xây dựng Kế hoạch kinh phí triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020;

Trên cơ sở Công văn số 325/BTTTT-TTTT ngày 01/02/2016 về việc trin khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ca Bộ Thông tin và Truyn thông liên quan đến xuất nhập khu, Bộ Thông tin và Truyền thông đăng ký nội dung, thời gian triển khai và dự kiến kinh phí cho các dịch vụ công như sau:

1. Triển khai lắp đặt đưng truyền kết ni trực tiếp từ Cổng dịch vụ công Hải quan 1 cửa với Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyn thông (tại 18 Nguyn Du - Hà Nội) năm 2016-2017.

2. Các dịch vụ công thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông s triển khai trong giai đoạn 2016- 2020.

TT

Tên Dịch vụ công trực tuyến

Mức độ

Năm thực hiện

Ghi chú

I.

Lĩnh vc Viễn thông

 

2016-2017

 

I.1

Cấp phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện.

3

 

Dịch vụ này đã được Cục Viễn thông phi hợp triển khai cùng Tổng cục Hải quan tích hợp lên Cổng thông tin Một cửa Quốc gia trong năm 2015 và hiện đang kết ni trc tiếp với Tổng cục Hải quan qua đường Internet công cộng. Dự kiến tích hợp với Cổng DVC của Bộ 2017. Dự kiến đến năm 2020 sẽ triển khai DVC này ở mức độ 4.

II

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

 

2016-2017

Căn cứ theo công văn số 325/BTTTT-TTTT ngày 01/02/2016.

Xây dựng và tích hợp.

II.1

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phm cho nước ngoài.

3

 

II.2

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nưc ngoài.

3

 

II 3

Cp giấy phép nhập khẩu thiết bị in.

 

 

II.4

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

3

 

II.5

Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu đ kinh doanh.

3

 

III

Lĩnh vc Bưu chính

 

2016-2020

Căn cứ theo công văn số 325/BTTTT-TTTT ngày 01/02/2016.

Xây dng và tích hợp.

III.1

Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính (cấp mới và cấp lại).

3

 

IV

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 

2016-2020

Căn cứ theo công văn số 325/BTTTT-TTTT ngày 01/02/2016.

Xây dựng và tích hợp.

IV. 1

Cấp phép nhập khu sn phẩm thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học.

3

 

IV.2

Cho phép thực hiện hoạt động gia công tái chế, sửa cha sn phm CNTT đã qua s dụng cho đi tác nước ngoài.

3

 

3. D kiến kinh phí triển khai: xây dựng tích hợp các DVC 2,1 tỷ đồng.

4. Đơn vị chức năng tham gia phối hp: Trung Tâm Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông. Địa ch: 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Đầu mối thực hiện: Ông Hồ Sỹ Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông. Email: [email protected].

Cán bộ tham gia thực hiện: Ông Đ Tiến Thng, Trưng phòng, Phòng Cổng Thông tin điện tử. số điện thoại liên hệ: 04 35563462, di động: 0913202188. Email: [email protected]

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ t
rưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (
để p/h);
- Lưu:
VT. TTTT (CTTĐT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3226/BTTTT-TTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3226/BTTTT-TTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2016
Ngày hiệu lực19/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3226/BTTTT-TTTT Kế hoạch kinh phí cơ chế một cửa quốc gia một cửa ASEAN 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3226/BTTTT-TTTT Kế hoạch kinh phí cơ chế một cửa quốc gia một cửa ASEAN 2016 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3226/BTTTT-TTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành19/09/2016
        Ngày hiệu lực19/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3226/BTTTT-TTTT Kế hoạch kinh phí cơ chế một cửa quốc gia một cửa ASEAN 2016 2020

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3226/BTTTT-TTTT Kế hoạch kinh phí cơ chế một cửa quốc gia một cửa ASEAN 2016 2020

            • 19/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực