Công văn 3227/VPCP-KTN

Công văn số 3227/VPCP-KTN về việc thăm dò khoáng sản wolfram tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3227/VPCP-KTN thăm dò khoáng sản wolfram huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3227/VPCP-KTN
V/v thăm dò khoáng sản wolfram tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại công văn số 257/UBND-NĐ ngày 21 tháng 02 năm 2008; ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1503/BTNMT-ĐCKS ngày 28 tháng 4 năm 2008 và của Bộ Công Thương tại công văn số 2031/BCT-CNNg ngày 14 tháng 3 năm 2008 về việc thăm dò khoáng sản wolfram tại tiểu khu 663, xã MôRay, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thăm dò khoáng sản wolfram tại tiểu khu 663, xã MôRay, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện.

Việc cấp phép khai thác chỉ được xem xét sau khi Báo cáo thăm dò, trữ lượng mỏ wolfram tại khu vực nêu trên được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các cơ quan liên quan xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đề án thăm dò khoáng sản wolfram tại khu vực nêu trên để cấp phép thăm dò theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3227/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3227/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2008
Ngày hiệu lực20/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3227/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 3227/VPCP-KTN thăm dò khoáng sản wolfram huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3227/VPCP-KTN thăm dò khoáng sản wolfram huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3227/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành20/05/2008
        Ngày hiệu lực20/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3227/VPCP-KTN thăm dò khoáng sản wolfram huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3227/VPCP-KTN thăm dò khoáng sản wolfram huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

              • 20/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực