Công văn 3229/GSQL-GQ2

Công văn 3229/GSQL-GQ2 năm 2017 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3229/GSQL-GQ2 2017 hướng dẫn thủ tục hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3229/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Kho vận DEVYT.
(Đ/c: s 5 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, Q. Đng Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 123/CV-KVDEVYT ngày 01/12/2017 của Công ty TNHH Thương mại và Kho vận DEVYT (Công ty DEVYT) đề nghị hướng dẫn thủ tục thực hiện hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài, hoạt động sản xuất xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về việc thực hiện hoạt động gia công với thương nhân nước ngoài, hoạt động sản xuất xuất khẩu:

1.1. Hoạt động gia công với thương nhân nước ngoài, hoạt động sản xuất xuất khẩu được quy định tại mục 1 Chương VI Luật Thương mại 2005, mục 1 Chương 6 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, mục 4 Chương 3 Luật Hải quan 2014, mục 6 Chương 3 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Chính sách thuế đối với hai hoạt động này được quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 và Điều 10, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

1.2. Hồ sơ, thủ tục đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, hàng hóa mua bán qua biên giới của thương nhân được quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 34/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương.

2/ Liên quan đến quy định về kho ngoại quan:

Các dịch vụ thực hiện trong kho ngoại quan được quy định tại Điều 83 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty DEVYT căn cứ các quy định dẫn trên đối chiếu với thực tế hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu của Công ty đ thực hiện. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty DEVYT liên hệ với Chi cục Hải quan liên quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty DEVYT được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3229/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3229/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3229/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 3229/GSQL-GQ2 2017 hướng dẫn thủ tục hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3229/GSQL-GQ2 2017 hướng dẫn thủ tục hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3229/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành18/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3229/GSQL-GQ2 2017 hướng dẫn thủ tục hải quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3229/GSQL-GQ2 2017 hướng dẫn thủ tục hải quan

           • 18/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực