Công văn 3229/VPCP-V.I

Công văn 3229/VPCP-V.I năm 2017 xử lý sau thanh tra việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội và phản ánh, kiến nghị liên quan đến cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3229/VPCP-V.I xử lý sau thanh tra việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội 2017


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3229/VPCP-V.I
V/v xử lý sau thanh tra việc CPH doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội và phản ánh, kiến nghị liên quan đến CPH Cty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017.

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

 

Xét báo cáo số 483/BC-TTCP ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2125/KL-TTCP ngày 01 tháng 9 năm 2009 chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần tại Hà Nội và các nội dung phản ánh, kiến nghị của Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội (văn bản số 27/ĐHN ngày 27 tháng 02 năm 2017), Công ty cổ phần Đầu tư NCX (văn bn số 71/NCX ngày 17 tháng 02 năm 2017) liên quan đến cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (sao gửi các văn bản kèm theo); Th tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến ch đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản s 6561/VPCP-KNTN ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ và Kết luận thanh tra số 2125/KL-TTCP ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2017.

- Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Ch đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra, xem xét, có biện pháp giải quyết dứt điểm các nội dung phản ánh, kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư NCX Hà Nội và Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội về quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Đ/c Đinh Văn Ân (V
ăn phòng TW Đảng);
- Cty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội;
- Cty Luật TNHH Đông Hà Nội;
- Cty CP đầu tư NCX Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTgCP,
Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). L.V.Dũng
21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3229/VPCP-V.I

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3229/VPCP-V.I
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2017
Ngày hiệu lực04/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3229/VPCP-V.I xử lý sau thanh tra việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3229/VPCP-V.I xử lý sau thanh tra việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3229/VPCP-V.I
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành04/04/2017
        Ngày hiệu lực04/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3229/VPCP-V.I xử lý sau thanh tra việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội 2017

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3229/VPCP-V.I xử lý sau thanh tra việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội 2017

              • 04/04/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/04/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực