Công văn 323/TCT-PCCS

Công văn số 323/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung toàn văn Công văn 323/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 323/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hà Nội 

 

Trả lời công văn số 24397/CT/HTr ngày 2/12/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2c; 3a Điều 2 Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm quy định:

“2c) Phần mềm chuyên dụng là sản phẩm phần mềm được phát triển theo yêu cầu cụ thể và riêng biệt của khách hàng. Phần mềm chuyên dụng có thể được phát triển từ đầu hoặc được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng dựa trên cơ sở các phần mềm sẵn có trên thị trường.

3a) Dịch vụ tư vấn phần mềm bao gồm tư vấn, cung cấp thông tin hướng dẫn, trao đổi về phần mềm, nghiên cứu về nhu cầu, giải pháp và kinh nghiệm trong thiết kế, cài đặt, nâng cấp hệ thống mạng máy tính”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, hoạt động khảo sát nhu cầu, phân tích thiết kế trang website; lập trình, thiết kế trang website cho các cơ quan doanh nghiệp của Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực HTCM được coi là hoạt động sản xuất phần mềm (thuộc Danh Mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ). Thu nhập từ hoạt động này của Công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Mục I, Phần B Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính hoặc được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Mục E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ tài chính. Công ty lựa chọn một trong hai hình thức miễn, giảm thuế có lợi nhất và thông báo cho cơ quan thuế biết.

Nguyên tắc, thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp này được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục IV, phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và theo hướng dẫn tại Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực HTCM (Số 7, Vũ ngọc Phan, Hà Nội);
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 323/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu323/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2006
Ngày hiệu lực20/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 323/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 323/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu323/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/01/2006
        Ngày hiệu lực20/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 323/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

         Lịch sử hiệu lực Công văn 323/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

         • 20/01/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/01/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực