Công văn 3231/VPCP-KTN

Công văn 3231/VPCP-KTN về không thành lập tổ chức hoa tiêu hàng hải tại khu vực tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3231/VPCP-KTN không thành lập tổ chức hoa tiêu hàng hải tại khu vực


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3231/VPCP-KTN
V/v không thành lập tổ chức hoa tiêu hàng hải tại khu vực tỉnh Bình Thuận.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (công văn số 851/TKV-TCCB ngày 03 tháng 3 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2161/BKHĐT-PTDN ngày 08 tháng 4 năm 2011), Tài chính (công văn số 5206/BTC-TCDN ngày 21 tháng 4 năm 2011), Công Thương (công văn số 2543/BCT-CNNg ngày 24 tháng 3 năm 2011), Giao thông vận tải (công văn số 2626/BGTVT-TCCB ngày 09 tháng 5 năm 2011) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 1250/UBND-KT ngày 23 tháng 3 năm 2011) về việc đề nghị thành lập tổ chức hoa tiêu hàng hải của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại vùng nước tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam không thành lập mới tổ chức hoa tiêu hàng hải tại khu vực tỉnh Bình Thuận.

2. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam bố trí các tổ chức hoa tiêu hàng hải sẵn có để đảm nhiệm việc cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải tại vùng nước các cảng biển thuộc tỉnh Bình Thuận và khu vực lân cận khi cần thiết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, NC, ĐMDN, ĐP, PL, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hiền 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3231/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3231/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2011
Ngày hiệu lực20/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3231/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 3231/VPCP-KTN không thành lập tổ chức hoa tiêu hàng hải tại khu vực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3231/VPCP-KTN không thành lập tổ chức hoa tiêu hàng hải tại khu vực
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3231/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành20/05/2011
        Ngày hiệu lực20/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3231/VPCP-KTN không thành lập tổ chức hoa tiêu hàng hải tại khu vực

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3231/VPCP-KTN không thành lập tổ chức hoa tiêu hàng hải tại khu vực

              • 20/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực