Công văn 3232/TCT-HT

Công văn số 3232/TCT-HT về việc xác định diện tích đất ở do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3232/TCT-HT xác định diện tích đất ở


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3232/TCT-HT

V/v: Xác định diện tích đất ở

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2007 


Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thanh tra Thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng có công văn số 18/TTr ngày 13/07/2007 hỏi Bộ Tài chính về việc xác định diện tích đất ở, thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 18/TTr ngày 13/07/2007 trên đây có nêu: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 4248/BTNMT-ĐD ngày 28/10/2005 trả lời công văn số 312/TN-MT thị xã Bảo Lộc về việc xác định diện tích đất ở, thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, đến nay Thanh tra Thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa rõ việc xác định diện tích đất ở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất là toàn bộ diện tích thực tế đang sử dụng cho một mục đích đất ở hay toàn bộ diện tích thực tế đang sử dụng không phân biệt sử dụng vào mục đích gì?. Diện tích đất ở được công nhận không thu tiền sử dụng đất có phải là toàn bộ diện tích đất ở cộng đất vườn, ao?; diện tích đất ở được công nhận không thu tiền sử dụng đất có phải là toàn bộ diện tích đất đang sử dụng không giới hạn về diện tích?

Để việc trả lời Thanh tra Thị xã Bảo Lộc được thống nhất đúng với quy định của Luật đất đai năm 2003 và đúng với chức năng nhiệm vụ của các Bộ, Ngành; Tổng cục Thuế chuyển công văn số 18/TTr ngày 13/07/2007 của Thanh tra Thị xã Bảo Lộc tới Bộ Tài nguyên và Môi trường (đính kèm công văn số 18/TTr ngày 13/07/2007), đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trả lời Thanh tra Thị xã Bảo Lộc về căn cứ xác định diện tích đất ở hoặc diện tích đất ở có vườn, ao (được hiểu là toàn bộ diện tích đất thực tế đang sử dụng cho một mục đích đất ở, hay toàn bộ diện tích đất thực tế đang sử dụng không phân biệt sử dụng vào mục đích gì?) để xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thanh tra Thị xã Bảo Lộc – Lâm Đồng;

- Cục thuế tỉnh Lâm Đồng;

- Văn phòng BTC;

- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3232/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3232/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2007
Ngày hiệu lực13/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3232/TCT-HT xác định diện tích đất ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3232/TCT-HT xác định diện tích đất ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3232/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành13/08/2007
        Ngày hiệu lực13/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3232/TCT-HT xác định diện tích đất ở

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3232/TCT-HT xác định diện tích đất ở

              • 13/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực