Công văn 3232/TCT-PCCS

Công văn số 3232/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách nhà vườn

Nội dung toàn văn Công văn 3232/TCT-PCCS chính sách nhà vườn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3232/TCT-PCCS
V/v: Chính sách nhà vườn

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1473/UBND-TC ngày 28/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chính sách nhà vườn, sau khi nghiên cứu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992 tại Điều 1 Chương I có quy định: "Thuế nhà, đất là thuế thu đối với nhà và đối với đất ở, đất xây dựng công trình" và Điều 13 Chương IV có quy định tạm miễn thuế đất đối với trường hợp: "Đất xây dựng trụ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước, tổ chức xã hội, công trình văn hóa,…"

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 tại Điều 83 Mục 3 Chương III có quy định: "Đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch xây dựng Điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt"'; và tại Điều 84 Mục 3 Chương III có quy định:

"1. Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

2. Đất ở tại đô thị phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho Mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị hiện đại".

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì thuế nhà đất tính trên đất ở bao gồm cả đất làm nhà và đất làm vườn. Do đó, kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thu thuế đất nông nghiệp đối với đất làm vườn là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện chính sách bảo vệ nhà vườn Huế theo Nghị quyết số 31/2006/NQBT-HĐND5 ngày 10/4/2006 về chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 – 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thì Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có thể ban hành quy định hạn mức diện tích "nhà vườn Huế" là công trình văn hóa cần bảo tồn trong hạn mức đất ở giao cho hộ gia đình, cá nhân phù hợp với Điều kiện và tập quán địa phương. Hộ gia đình, cá nhân được tạm miễn thuế nhà đất đối với diện tích đất và nhà trong hạn mức diện tích "nhà vườn Huế" do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định theo hướng dẫn tại Điểm 1 Mục IV Thông tư số 83-TC/TCT nêu trên. Diện tích đất ngoài phạm vi hạn mức đất được giao phải nộp thuế nhà đất theo quy định.

2. Theo Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng, tại Khoản 15 Điều 4 có quy định: "Duy tu, sửa chữa, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được Nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng vốn thực chi cho công trình".

Căn cứ vào quy định nêu trên, các hộ gia đình nhà vườn Huế chi tiền để trùng tu, xây dựng, phục chế "nhà vườn Huế" là công trình văn hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TT-H;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3232/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3232/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2006
Ngày hiệu lực31/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3232/TCT-PCCS chính sách nhà vườn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3232/TCT-PCCS chính sách nhà vườn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3232/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành31/08/2006
        Ngày hiệu lực31/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3232/TCT-PCCS chính sách nhà vườn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3232/TCT-PCCS chính sách nhà vườn

           • 31/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực