Công văn 3232/VPCP-KTN

Công văn 3232/VPCP-KTN về bổ sung chức năng phát triển nhiệt điện trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3232/VPCP-KTN bổ sung chức năng phát triển nhiệt điện trong Quy hoạch


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3232/VPCP-KTN
V/v bổ sung chức năng phát triển nhiệt điện trong QHC xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (văn bản số 740/UBND-KTN ngày 21 tháng 3 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Công Thương (văn bản số 3885/BCT-NL ngày 29 tháng 4 năm 2011), Xây dựng (văn bản số 525/BXD-KTQH ngày 14 tháng 4 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2398/BKHĐT-QLKKT ngày 19 tháng 4 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2398/BKHĐT-QLKKT ngày 19 tháng năm 2011) về việc bổ sung chức năng phát triển nhiệt điện trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên và chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 142/2005/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, XD, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4b) Nghĩa (22).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3232/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3232/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2011
Ngày hiệu lực20/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3232/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 3232/VPCP-KTN bổ sung chức năng phát triển nhiệt điện trong Quy hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3232/VPCP-KTN bổ sung chức năng phát triển nhiệt điện trong Quy hoạch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3232/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành20/05/2011
        Ngày hiệu lực20/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3232/VPCP-KTN bổ sung chức năng phát triển nhiệt điện trong Quy hoạch

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3232/VPCP-KTN bổ sung chức năng phát triển nhiệt điện trong Quy hoạch

             • 20/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực