Công văn 3233/BTC-TCT

Công văn 3233/BTC-TCT năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3233/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp 2017


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3233/BTC-TCT
V/v: thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh; thành phố;
- Cục Hải quan các tỉnh; thành phố.

 

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính tiếp tục nhận được các văn bản của một số Cục Thuế và doanh nghiệp về thuế giá trị gia tăng đối với các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế suất thuế GTGT 10%.

Trên cơ sở nghiên cứu ý kiến tại công văn số 1397/BNN-CB ngày 15/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Các loại máy, thiết bị: máy ép củi trấu; dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ sản xuất bột cá; máy sàng nông sản dùng trong công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi (máy sàng rung phân loại viên cám thành phẩm, bao gồm lưới sàng để lọc bụi và cám kích cỡ lớn hơn tiêu chuẩn và bộ rung để lọc thành phẩm) là máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp, doanh nghiệp đã kê khai, tính, nộp thuế GTGT; kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định từ ngày 01/01/2015 đến ngày doanh nghiệp được Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành xác nhận máy móc, thiết bị của doanh nghiệp là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thì không thực hiện điều chỉnh lại.

2. Việc cung cấp vật tư và thi công nhà màng chưa có cơ sở để xác định là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, do đó, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định.

Bộ Tài chính có ý kiến để các Cục Thuế, Cục Hải quan biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Bộ NN&PTNT;
- Vụ PC, CST, TCHQ-BTC;
- Công ty TNHH chế biến phụ phẩm thủy sản Honoroad VN;
- CN Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Hà Nam;
- Công ty TNHH SX-TM-KT Xây dựng Việt Nam;
- Lưu: VT, TCT(VT, CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 3233/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3233/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2017
Ngày hiệu lực13/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước

Download Công văn 3233/BTC-TCT

Lược đồ Công văn 3233/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3233/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3233/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành13/03/2017
        Ngày hiệu lực13/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3233/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp 2017

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3233/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp 2017

            • 13/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực