Công văn 3233/TCT-PCCS

Công văn số 3233/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung toàn văn Công văn 3233/TCT-PCCS ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3233/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty  TNHH 27/7

Trả lời công văn số 09/TTr ngày 18/5/2006 của Công ty TNHH 27/7 hỏi về ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

* Theo báo cáo và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH 27/7 thì Công ty TNHH 27/7 được thành lập và hoạt động từ 30/5/2001 có các Điều kiện để áp dụng chế độ khuyến kích đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10. Cụ thể như sau:

1) Thành lập ở huyện Sơn Dương - địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

2) Sử dụng lao động trên 20 người theo Điểm b Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP.

Theo Điều kiện trên thì trường hợp này được ưu đãi thuế gồm;

- Được áp dụng thuế suất 25% theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (đáp ứng được Điều kiện địa bàn ưu đãi đầu tư).

- Được miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho hai năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế theo Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (đáp ứng được Điều kiện lao động).

Nhưng tại thời Điểm thành lập và hoạt động, Công ty không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nên công ty không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định trên.

* Tại Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN hướng dẫn: "Các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế theo các Điều kiện ưu đãi đầu tư trước đây cho Khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN tính từ ngày 01/01/2004 như sau:

- Được áp dụng thuế suất 20% cho đến hết năm 2010.

- Theo trình bày của Công ty thì năm 2002 Công ty chưa có thu nhập chịu thuế, nếu năm 2003 Công ty bắt đầu có thu nhập chịu thuế thì việc tính ưu đãi miễn, giảm thuế bắt đầu từ năm 2003. Vì vậy, thời gian còn lại Công ty được ưu đãi về thuế cụ thể là: miễn thuế TNDN năm 2004 và giảm 50% thuế TNDN năm 2005, 2006 nếu Công ty thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ và đã đăng ký thuế, nộp thuế với cơ quan thuế theo kê khai.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH 27/7 biết và đề nghị Công ty làm việc cụ thể với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Tuyên Quang;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3233/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3233/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2006
Ngày hiệu lực31/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3233/TCT-PCCS ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3233/TCT-PCCS ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3233/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành31/08/2006
        Ngày hiệu lực31/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3233/TCT-PCCS ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3233/TCT-PCCS ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 31/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực