Công văn 3235/TCT-KK

Công văn 3235/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của Chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3235/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư của Chi nhánh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3235/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Chi nhánh

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
- Chi nhánh Công ty TNHH IHI INFRASTRUCTURE ASIA

Trả lời công văn số 628/CT-KK ngày 08/4/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc giải quyết hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Chi nhánh Công ty IHI và công văn số IIA-B/NOT/140429-0105A ngày 29/4/2014 của Chi nhánh Công ty TNHH IHI INFRASTRUCTURE ASIA về việc hoàn thuế GTGT (sau đây gọi là Chi nhánh Công ty); sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 18 và Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1(b) và Khoản 3(c) Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2(c) Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên: Trường hợp Chi nhánh Công ty IHI ASIA hạch toán độc lập, đã đăng ký nộp thuế riêng, sử dụng hóa đơn GTGT riêng và trực tiếp kê khai thuế GTGT với Cục Thuế thành phố Hải Phòng theo phương pháp khấu trừ; đến kỳ kê khai tháng 2/2014, cả Công ty TNHH IHI Infastructure Asia và Chi nhánh Công ty đều có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì Chi nhánh được xem xét giải quyết hoàn thuế đối với dự án đầu tư do Chi nhánh thực hiện nếu Chi nhánh đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Chi nhánh Công ty TNHH IHI INFRASTRUCTURE ASIA được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ: PC, CST (BTC);
- Vụ: PC2b, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3235/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3235/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực13/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3235/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư của Chi nhánh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3235/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư của Chi nhánh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3235/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrần Văn Phu
        Ngày ban hành13/08/2014
        Ngày hiệu lực13/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3235/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư của Chi nhánh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3235/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư của Chi nhánh

            • 13/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực