Công văn 324/UBND-VX

Công văn 324/UBND-VX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Nội dung toàn văn Công văn 324/UBND-VX 2021 cho học sinh ngừng đến trường đảm bảo phòng chống Covid-19 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 324/UBND-VX
Về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Các đơn vị, cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 302/TTr-GDĐT-VP ngày 01 tháng 02 năm 2021;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố dừng đến trường từ ngày 02 tháng 02 năm 2021, thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 theo quy định.

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch năm học của Thành phố, nhanh chóng chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên internet và đảm bảo lịch trực, đảm bảo thông tin xuyên suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT; (để báo cáo)
- Bộ LĐ-TB&XH; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
-
Thường trực HĐND.TP; (để báo cáo)
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VNga)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 324/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu324/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2021
Ngày hiệu lực01/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(01/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 324/UBND-VX 2021 cho học sinh ngừng đến trường đảm bảo phòng chống Covid-19 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 324/UBND-VX 2021 cho học sinh ngừng đến trường đảm bảo phòng chống Covid-19 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu324/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Anh Đức
        Ngày ban hành01/02/2021
        Ngày hiệu lực01/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (01/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 324/UBND-VX 2021 cho học sinh ngừng đến trường đảm bảo phòng chống Covid-19 Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 324/UBND-VX 2021 cho học sinh ngừng đến trường đảm bảo phòng chống Covid-19 Hồ Chí Minh

            • 01/02/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực