Công văn 3241/TCT-CS

Công văn 3241/TCT-CS năm 2014 về chính sách thu tiền sử dụng đất của Tổng cục Thuế

Nội dung toàn văn Công văn 3241/TCT-CS 2014 chính sách thu tiền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3241/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời Công văn số 294/CT-THNVDT ngày 14/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về chính sách giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 và khoản 4 Điều 20 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2014.

…4. Nhà đầu tư đang được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2010 tiếp tục được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đã cấp hoặc có quyền đề nghị hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại của dự án.”

- Tại khoản 1 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

“Điều 83. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày 10/02/2014 (ngày Nghị định số 210/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), diện tích 92.000 m2 đất Công ty TNHH dịch vụ thương mại Xây dựng Việt Úc sử dụng vào mục đích du lịch sinh thái tiếp tục được hưởng ưu đãi giảm tiền sử dụng đất cho thời gian còn lại. Đối với diện tích điều chỉnh tăng thêm (141.102,8 m2) sử dụng vào mục đích du lịch sinh thái theo Giấy chứng nhận đầu tư số 54121000072 ngày 25/04/2014 thì không được xem xét giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Cục QLCS-BTC;
- Vụ PC-TCT (01b);
- Lưu: VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3241/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3241/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực13/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3241/TCT-CS 2014 chính sách thu tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3241/TCT-CS 2014 chính sách thu tiền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3241/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành13/08/2014
        Ngày hiệu lực13/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3241/TCT-CS 2014 chính sách thu tiền sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3241/TCT-CS 2014 chính sách thu tiền sử dụng đất

           • 13/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực