Công văn 3241/VPCP-KGVX

Công văn 3241/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về gian lận điểm thi ở Hòa Bình và Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3241/VPCP-KGVX 2019 xử lý thông tin báo nêu về gian lận điểm thi ở Hòa Bình và Hà Giang


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3241/VPCP-KGVX
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Về một số nội dung thông tin báo chí đã phản ánh dưới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xử lý nội dung báo Lao động điện tử ngày 11 tháng 4 năm 2019 nêu: “28 sinh viên Hòa Bình gian lận điểm thi bị trả về: Thí sinh Hà Giang xử lý sao?”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, nội dung bài đăng trên Tuổi trẻ điện tử ngày 11 tháng 4 năm 2019 liên quan đến việc tu bổ di tích kinh thành Huế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3).
đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3241/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3241/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2019
Ngày hiệu lực22/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3241/VPCP-KGVX 2019 xử lý thông tin báo nêu về gian lận điểm thi ở Hòa Bình và Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3241/VPCP-KGVX 2019 xử lý thông tin báo nêu về gian lận điểm thi ở Hòa Bình và Hà Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3241/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành22/04/2019
        Ngày hiệu lực22/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3241/VPCP-KGVX 2019 xử lý thông tin báo nêu về gian lận điểm thi ở Hòa Bình và Hà Giang

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3241/VPCP-KGVX 2019 xử lý thông tin báo nêu về gian lận điểm thi ở Hòa Bình và Hà Giang

              • 22/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/04/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực