Công văn 3242/SXD-CCQND

Công văn số 3242/SXD-CCQND về việc thực hiện cấp số nhà trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3242/SXD-CCQND thực hiện cấp số nhà trên địa bàn thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 3242/SXD-CCQNĐ
V/v thực hiện cấp số nhà trên địa bàn thành phố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện

Trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 13 tháng 4 năm 1998 về việc ban hành Quy chế cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và triển khai Quyết định số 05/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà, ngày 18/4/2006 Sở Xây dựng đã có công văn số 2773/SXD-CCQNĐ hướng dẫn một số vướng mắc liên quan đến công tác cấp số nhà tạm trên địa bàn thành phố.

Tại công văn này, Sở Xây dựng đã hướng dẫn cấp số nhà tạm cho 02 trường hợp, trong đó có trường hợp nhà được xem xét xử lý theo Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 207/2005/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố, gồm:

- Nhà xây dựng không phép, đã xử lý cho phép tồn tại;

- Nhà xây dựng sai phép, đã xử lý cho phép tồn tại hay chỉ buộc tháo dỡ phần diện tích xây dựng sai phép.

Nay Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 10/4/2007, đã thay thế Quyết định số 207/2005/QĐ-UBND ngày 01/12/2005. Do đó, nội dung công văn 2773/SXD-CCQNĐ không còn phù hợp nữa.

Trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện tạm thời thực hiện cấp số nhà tạm theo hướng dẫn tại công văn số 1065/SXD-CCQNĐ ngày 24/02/2006 của Sở Xây dựng, theo đó không xét cấp số nhà tạm cho nhà đất đã có Quyết định, Thông báo giải tỏa, phá dỡ để thực hiện dự án, các trường hợp còn lại vẫn thực hiện cấp số nhà theo Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT.

Riêng nhà ở của tổ chức, cá nhân đã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng chưa được cấp số nhà thì Ủy ban nhân dân quận, huyện nên kết hợp cấp số nhà (hoặc chỉnh sửa số nhà) vào quy trình cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố để đơn giản hóa thủ tục hành chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (thay báo cáo);
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng QLĐT, TN-MT quận, huyện;
- Lưu: VP-CCQNĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC   
Đỗ Phi Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3242/SXD-CCQND

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3242/SXD-CCQND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2007
Ngày hiệu lực10/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3242/SXD-CCQND thực hiện cấp số nhà trên địa bàn thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3242/SXD-CCQND thực hiện cấp số nhà trên địa bàn thành phố
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3242/SXD-CCQND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐỗ Phi Hùng
        Ngày ban hành10/05/2007
        Ngày hiệu lực10/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3242/SXD-CCQND thực hiện cấp số nhà trên địa bàn thành phố

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3242/SXD-CCQND thực hiện cấp số nhà trên địa bàn thành phố

           • 10/05/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực