Công văn 3242/VPCP-QHQT

Công văn số 3242/VPCP-QHQT về việc bổ sung dự án PIAP III của các Ủy ban thuộc Quốc hội khóa XII do Chính phủ Canada tài trợ không hoàn lại vào Danh mục tài trợ chính thức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3242/VPCP-QHQT Bổ sung dự án PIAP 3 Ủy ban thuộc Quốc hội khóa 12 do Chính phủ Canada tài trợ không hoàn lại vào Danh mục tài trợ chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3242/VPCP-QHQT
V/v Bổ sung dự án PIAP III của các Ủy ban thuộc Quốc hội khóa XII do Chính phủ Canada tài trợ không hoàn lại vào Danh mục tài trợ chính thức

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XII;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XII;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3108/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 04 năm 2008) về việc bổ sung Dự án "Hỗ trợ thực hiện chính sách giai đoạn III" (gọi tắt là PIAP III) từ năm 2008 đến năm 2013 của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp và Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Canada vào Danh mục tài trợ chính thức, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung Dự án Hỗ trợ thực hiện chính sách giai đoạn III (PIAP III) của Ủy ban về các vấn đề xã hội, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XII với tổng vốn ODA là 8,5 triệu CAD do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Canada vào Danh mục tài trợ chính thức.

2. Đề nghị các Ủy ban của Quốc hội tiến hành thẩm định, phê duyệt và quản lý, thực hiện dự án nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến Ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế và Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: PL, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3242/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3242/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2008
Ngày hiệu lực20/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3242/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 3242/VPCP-QHQT Bổ sung dự án PIAP 3 Ủy ban thuộc Quốc hội khóa 12 do Chính phủ Canada tài trợ không hoàn lại vào Danh mục tài trợ chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3242/VPCP-QHQT Bổ sung dự án PIAP 3 Ủy ban thuộc Quốc hội khóa 12 do Chính phủ Canada tài trợ không hoàn lại vào Danh mục tài trợ chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3242/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành20/05/2008
        Ngày hiệu lực20/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3242/VPCP-QHQT Bổ sung dự án PIAP 3 Ủy ban thuộc Quốc hội khóa 12 do Chính phủ Canada tài trợ không hoàn lại vào Danh mục tài trợ chính

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3242/VPCP-QHQT Bổ sung dự án PIAP 3 Ủy ban thuộc Quốc hội khóa 12 do Chính phủ Canada tài trợ không hoàn lại vào Danh mục tài trợ chính

              • 20/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực