Công văn 3242/VPCP-TH

Công văn 3242/VPCP-TH về kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2010 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3242/VPCP-TH kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3242/VPCP-TH
V/v kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng CTCT 6 tháng cuối năm 2010 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 về các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010, Chương trình công tác năm 2010 (kèm theo Báo cáo số 01/BC-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010) và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để chuẩn bị Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2010 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Chính phủ về các nội dung sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2010

a) Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước của Bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2010; làm rõ những việc làm được và chưa làm được, các nguyên nhân và tồn tại cần khắc phục… Đồng thời, đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước nói chung và đối với Bộ, ngành và địa phương nói riêng; trong đó, nêu cụ thể những đóng góp của Bộ, cơ quan, địa phương mình vào kết quả chung đạt được.

b) Kiểm điểm việc thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực, phạm vi của Bộ, cơ quan địa phương. Đề nghị tập trung làm rõ về các nội dung: thực hiện các đề án được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ban hành và kiểm tra việc thi hành văn bản; sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước…

2. Về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2010

a) Kiến nghị những định hướng, công tác trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm và đề xuất giải pháp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ năm 2010; các nội dung cần đổi mới, cải tiến về quy chế làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

b) Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng cuối năm để tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình công tác năm 2010 và các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

c) Đề xuất, kiến nghị các vấn đề cần thiết khác trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các Bộ, cơ quan chuẩn bị báo cáo theo đúng nội dung, ngắn gọn, nổi bật và gửi (03 bản) đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2010 để tổng hợp báo cáo trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6. Đối với báo cáo không có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước hoặc nhạy cảm trong chỉ đạo điều hành, đề nghị Bộ, cơ quan, địa phương gửi thư điện tử đến địa chỉ: vu[email protected] đồng thời với gửi văn bản giấy thông thường.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt công tác báo cáo theo các nội dung nêu trên và gửi đúng thời hạn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Chánh VP các Bộ, cơ quan, UBND các địa phương nêu trên;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3242/VPCP-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3242/VPCP-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2010
Ngày hiệu lực17/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3242/VPCP-TH

Lược đồ Công văn 3242/VPCP-TH kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3242/VPCP-TH kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3242/VPCP-TH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành17/05/2010
        Ngày hiệu lực17/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3242/VPCP-TH kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3242/VPCP-TH kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm

           • 17/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực