Công văn 3244/GSQL-GQ2

Công văn 3244/GSQL-GQ2 năm 2017 về thanh lý tài sản cố định nhập đầu tư miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3244/GSQL-GQ2 2017 thanh lý tài sản cố định nhập đầu tư miễn thuế


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3244/GSQL-GQ2
V/v thanh lý TSCĐ nhập đầu tư miễn thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giấy YUEN FOONG YU Đồng Nai.
(Đ/c: p 8, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 02/YFYDN-TL ngày 30/11/2017 của Công ty TNHH Yuen Foong Yu Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về thủ tục chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hàng hóa là TSCĐ nhập đầu tư miễn thuế, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu khi chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới, trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với máy in, máy chế bản đã qua sử dụng được quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 187/2013/NĐ-CP xuất nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin">31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015, Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015, Thông tư số 41/2016/TT-BTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định dẫn trên đối chiếu với thực tế hàng hóa thanh lý của Công ty để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến chính sách mặt hàng, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Yuen Foong Yu Đồng Nai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ
2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3244/GSQL-GQ2

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3244/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/12/2017
Ngày hiệu lực 18/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3244/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 3244/GSQL-GQ2 2017 thanh lý tài sản cố định nhập đầu tư miễn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3244/GSQL-GQ2 2017 thanh lý tài sản cố định nhập đầu tư miễn thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3244/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan
Người ký Vũ Lê Quân
Ngày ban hành 18/12/2017
Ngày hiệu lực 18/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 3244/GSQL-GQ2 2017 thanh lý tài sản cố định nhập đầu tư miễn thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 3244/GSQL-GQ2 2017 thanh lý tài sản cố định nhập đầu tư miễn thuế

  • 18/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực