Công văn 3252/VPCP-QHQT

Công văn số 3252/VPCP-QHQT về việc bổ sung chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn ngành kế hoạch năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3252/VPCP-QHQT bổ sung chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn ngành kế hoạch 2008


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3252/VPCP-QHQT
V/v bổ sung chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn ngành kế hoạch năm 2008

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3388/BKH-KTĐN ngày 12 tháng 5 năm 2008 về việc bổ sung chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn cán bộ cho ngành kế hoạch Lào năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại Việt Nam với các chuyên đề về đầu tư và kế hoạch trong thời gian 45 ngày cho 20 người thuộc ngành kế hoạch Lào trong năm 2008.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí bổ sung trong nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào năm 2008 để thực hiện công việc nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy; Vụ TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3252/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3252/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2008
Ngày hiệu lực20/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3252/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 3252/VPCP-QHQT bổ sung chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn ngành kế hoạch 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3252/VPCP-QHQT bổ sung chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn ngành kế hoạch 2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3252/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành20/05/2008
        Ngày hiệu lực20/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3252/VPCP-QHQT bổ sung chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn ngành kế hoạch 2008

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3252/VPCP-QHQT bổ sung chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn ngành kế hoạch 2008

              • 20/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực