Công văn 3253/TCT-CS

Công văn 3253/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế đối với tài sản điều chuyển của tổ chức, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3253/TCT-CS 2014 chính sách thuế tài sản điều chuyển của tổ chức cá nhân kinh doanh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3253/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Công ty cổ phần Sông Đà 5.
(Đ/c: Tầng 5,
tòa nhà HH4, Sông Đà Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tổng cục Thuế nhận được công văn 185/SĐ5-TCKT ngày 16/5/2014; công văn số 180/SĐ5-TCKT ngày 19/4/2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 (Công ty) và công văn số 1450/CT-TTHT ngày 11/04/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nng nêu vướng mắc liên quan đến chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản b.2 điểm 2.15 phụ lục 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xuất hóa đơn đối với tài sản điều chuyển của tổ chức, cá nhân kinh doanh:

"b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân, tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn".

- Tại khoản 6.b điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

"6. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Công ty, trường hợp Công ty cổ phần Sông Đà 5 (trụ sở chính tại Hà Nội) có một Xí nghiệp Sông Đà 504 (địa chỉ: Thanh Khê - Đà Nng), Xí nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu, có mã số thuế đơn vị trực thuộc, có tài khoản tiền gửi ngân hàng, thực hiện đầy đủ sổ sách kế toán và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế tại Chi cục Thuế Thanh Khê - Đà Nng; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 (Công ty) có quyết định giải thể Xí nghiệp Sông Đà 504 (Xí nghiệp) và giao cho Công ty thực hiện sắp xếp nhân sự và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của xí nghiệp thì Xí nghiệp thực hiện quyết toán thuế theo quy định, đồng thời thực hiện bàn giao toàn bộ tài sản (là hàng hóa, vật tư, công cụ…) kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản, không phải xuất hóa đơn và bàn giao toàn bộ số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (nếu có) cho Công ty và Công ty được kê khai, khấu trừ theo chế độ quy định.

Đối với các công trình do Xí nghiệp Sông Đà 504 đang thực hiện tại các địa phương khác trụ sở chính thì Công ty cổ phần Sông Đà 5 có trách nhiệm kê khai và nộp thuế vãng lai theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế và Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ KK&KTT; PC-TCT;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3253/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3253/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực14/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3253/TCT-CS 2014 chính sách thuế tài sản điều chuyển của tổ chức cá nhân kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3253/TCT-CS 2014 chính sách thuế tài sản điều chuyển của tổ chức cá nhân kinh doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3253/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành14/08/2014
        Ngày hiệu lực14/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3253/TCT-CS 2014 chính sách thuế tài sản điều chuyển của tổ chức cá nhân kinh doanh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3253/TCT-CS 2014 chính sách thuế tài sản điều chuyển của tổ chức cá nhân kinh doanh

            • 14/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực