Công văn 3254/VPCP-KGVX

Công văn 3254/VPCP-KGVX năm 2014 báo cáo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3254/VPCP-KGVX 2014 báo cáo thực hiện 19/NQ-CP cải thiện kinh doanh nâng cao năng lực quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3254/VPCP-KGVX
V/v báo cáo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 18 tháng 3 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực quốc gia. Nghị quyết đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, cơ quan và địa phương; yêu cầu đến ngày 30 tháng 4 năm 2014 báo cáo Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia về Kế hoạch hành động cụ thể triển khai Nghị quyết của Bộ, cơ quan, địa phương mình.

Cho đến nay, Văn phòng Chính phủ vẫn chưa nhận được Kế hoạch hành động của các Bộ, cơ quan và địa phương.

Để kịp thời đưa nội dung Nghị quyết số 19/NQ-CP vào Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ, cơ quan và địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương gửi Kế hoạch hành động cụ thể về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo đúng quy định về Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: KTTH, PL, KTN, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Thuộc tính Công văn 3254/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3254/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2014
Ngày hiệu lực09/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3254/VPCP-KGVX 2014 báo cáo thực hiện 19/NQ-CP cải thiện kinh doanh nâng cao năng lực quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3254/VPCP-KGVX 2014 báo cáo thực hiện 19/NQ-CP cải thiện kinh doanh nâng cao năng lực quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3254/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành09/05/2014
        Ngày hiệu lực09/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3254/VPCP-KGVX 2014 báo cáo thực hiện 19/NQ-CP cải thiện kinh doanh nâng cao năng lực quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3254/VPCP-KGVX 2014 báo cáo thực hiện 19/NQ-CP cải thiện kinh doanh nâng cao năng lực quốc gia

             • 09/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực