Công văn 3255/UBND-ĐTMT

Công văn số 3255/UBND-ĐTMT về phê duyệt định mức và tổng mức chi phí quản lý dự án đối với trường hợp chủ đầu tư được giao quản lý từ 05 dự án trở lên do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3255/UBND-ĐTMT phê duyệt định mức và tổng mức chi phí quản lý dự án đối với trường hợp chủ đầu tư được giao quản lý từ 05 dự án trở lên


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3255/UBND-ĐTMT
Về phê duyệt định mức và tổng mức chi phí quản lý dự án đối với trường hợp chủ đầu tư được giao quản lý từ 05 dự án trở lên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở - ban - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Ban quản lý trực thuộc thành phố;
- Các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc thành phố;
- Kho bạc Nhà nước thành phố.

 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4865/STC-ĐTSC ngày 08 tháng 6 năm 2009 về phê duyệt định mức và tổng mức chi phí quản lý dự án đối với trường hợp Chủ đầu tư được giao quản lý từ 05 dự án trở lên; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1- Ủy quyền cho Chủ đầu tư xem xét ban hành Công văn thông báo số
kiểm tra theo mẫu số 01/DT-QLDA và mẫu số 04A/DT-QLDA đối với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

2- Ủy quyền cho Giám đốc các Sở - ban - ngành, Giám đốc, Trưởng Ban các Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp kỹ thuật cao, Ban Quản lý Khu Y tế kỹ thuật cao, Ban Quản lý Khu Nam, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng Công ty, Công ty xem xét ban hành Công văn thông báo số kiểm tra theo mẫu số 01/DT-QLDA và mẫu số 04A/DT-QLDA đối với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trực thuộc.

3- Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện xem xét ban hành Công văn thông báo số kiểm tra theo mẫu số 01/DT-QLDA và mẫu số 04A/DT-QLDA cho các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân
quận - huyện.

4- Căn cứ Công văn thông báo số kiểm tra, các chủ đầu tư phê duyệt chi phí Ban Quản lý dự án theo nội dung quy định tại Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và Công văn số 5538/BTC-ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Thông tư số 117/2008/TT-BTC.

5- Giao Sở Tài chính chủ trì đề xuất giải quyết vướng mắc (nếu có) và hướng dẫn các Sở - ban - ngành, các quận - huyện, các Tổng Công ty và
Công ty, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thực hiện việc ban hành Công văn thông báo số kiểm tra theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
TTUB: CT, các PCT;
VPUB: CPVP;
Các Phòng Chuyên viên;
Lưu: VT, (ĐTMT-Th) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3255/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3255/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2009
Ngày hiệu lực03/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3255/UBND-ĐTMT

Lược đồ Công văn 3255/UBND-ĐTMT phê duyệt định mức và tổng mức chi phí quản lý dự án đối với trường hợp chủ đầu tư được giao quản lý từ 05 dự án trở lên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3255/UBND-ĐTMT phê duyệt định mức và tổng mức chi phí quản lý dự án đối với trường hợp chủ đầu tư được giao quản lý từ 05 dự án trở lên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3255/UBND-ĐTMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành03/07/2009
        Ngày hiệu lực03/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3255/UBND-ĐTMT phê duyệt định mức và tổng mức chi phí quản lý dự án đối với trường hợp chủ đầu tư được giao quản lý từ 05 dự án trở lên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3255/UBND-ĐTMT phê duyệt định mức và tổng mức chi phí quản lý dự án đối với trường hợp chủ đầu tư được giao quản lý từ 05 dự án trở lên

           • 03/07/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực