Công văn 3256/VPCP-NN

Công văn số 3256/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh

Nội dung toàn văn Công văn 3256/VPCP-NN triển khai NĐ 170/2004/NĐ-CP và 200/2004/NĐ-CP sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3256/VPCP-NN
V/v: triển khai Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005 Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thông; Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ;Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ;
- Tổng công ty Cà phê Việt Nam;
- Tổng công ty Cao su Việt Nam;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1156 BC/BNN-HTX ngày 23 tháng 5 năm 2005) về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Cao su Việt Nam và các đơn vị thuộc bộ sớm hoàn thành phương án sắp xếp nông, lâm trường quốc doanh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý 3 năm 2005; có kế hoạch cụ thể thẩm định phương án sắp xếp nông, lâm trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2005.

2. Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ sớm có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT: Nguyễn Tấn Dũng;
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, các Vụ: KTTH, ĐMDN, ĐP, V4, TH;
- Lưu: VT, NN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3256/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3256/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2005
Ngày hiệu lực13/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3256/VPCP-NN triển khai NĐ 170/2004/NĐ-CP và 200/2004/NĐ-CP sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3256/VPCP-NN triển khai NĐ 170/2004/NĐ-CP và 200/2004/NĐ-CP sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3256/VPCP-NN
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýNguyễn Công Sự
       Ngày ban hành13/06/2005
       Ngày hiệu lực13/06/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3256/VPCP-NN triển khai NĐ 170/2004/NĐ-CP và 200/2004/NĐ-CP sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3256/VPCP-NN triển khai NĐ 170/2004/NĐ-CP và 200/2004/NĐ-CP sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh

             • 13/06/2005

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/06/2005

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực