Công văn 3259/TCT-PC

Công văn số 3259/TCT-PC về việc hiệu lực thi hành của Thông tư 86/1997/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3259/TCT-PC hiệu lực thi hành của TT 86/1997/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Số: 3259/TCT-PC

V/v: Hiệu lực thi hành của Thông tư 86/1997/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 131/TTr ngày 31/07/2007 của Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giải đáp về hiệu lực thi hành của Thông tư số 86/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nộp thuế đối với Khoản phụ thu cước viễn thông tại khách sạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 477/1997/QĐ-TTg ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ về phụ thu cước viễn thông tại các khách sạn; Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thông tư số 86/1997/TT-BTC ngày 26/11/1997 của Bộ Tài chính huớng dẫn thi hành Quyết định số 477/1997/QĐ-TTg; Thông tư số 91/1997/TT-BTC ngày 19/12/1997 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư 86/1997/TT-BTC và quy định tại Điểm 2, Công văn số 2473/VPCP-KTTH ngày 10/05/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc bỏ quy định mức phụ thu cước dịch vụ viễn thông tại các khách sạn: “Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát các nội dung tại Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/03/1999, ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới; trong đó, bãi bỏ quy định về mức phụ thu cước viễn thông tại các khách sạn không quá 15% so với cước tại bưu điện” (các văn bản trên vẫn còn hiệu lực thi hành).

Trường hợp Công ty liên doanh khách sạn Plaza chưa đăng ký mức phụ thu cước bưu chính viễn thông với Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ (nay là Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính) đã tự ý thu Khoản phụ thu cước bưu chính viễn thông là vi phạm quy định tại Thông tư số 86/1997/TT-BTC

Việc xử lý của Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh là đúng quy định pháp luật về Khoản phụ thu cước viễn thông tại khách sạn.

Tổng cục Thuế thông báo để Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Chính sách Thuế;

- Cục Quản lý giá;

- Cục Tài chính doanh nghiệp;

- Ban HT, TTTĐ;

- Lưu: VT; PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

                                               

 

 

 

Phạm Văn Huyến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3259/TCT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3259/TCT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2007
Ngày hiệu lực13/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3259/TCT-PC hiệu lực thi hành của TT 86/1997/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3259/TCT-PC hiệu lực thi hành của TT 86/1997/TT-BTC
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3259/TCT-PC
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýPhạm Văn Huyến
       Ngày ban hành13/08/2007
       Ngày hiệu lực13/08/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Công văn 3259/TCT-PC hiệu lực thi hành của TT 86/1997/TT-BTC

        Lịch sử hiệu lực Công văn 3259/TCT-PC hiệu lực thi hành của TT 86/1997/TT-BTC

        • 13/08/2007

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 13/08/2007

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực