Công văn 326/TTg-ĐMDN

Công văn 326/TTg-ĐMDN năm 2016 về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 326/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp Bắc Giang 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 326/TTg-ĐMDN
V/v: Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Xét đ nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015, Báo cáo bổ sung số 12/BC-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016) và ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 9973/BNN-QLDN ngày 10 tháng 12 năm 2015) về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

I. SẮP XẾP CÔNG TY LÂM NGHIỆP

1. Thực hiện góp vốn cùng với đối tác khác để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nhằm gắn kết phát triển vùng nguyên liệu và người dân trong vùng với công nghiệp chế biến và thị trường, trên cơ sở rà soát, xác định lại giá trị doanh nghiệp bao gồm tài chính, tài sản, vườn cây hiện có của doanh nghiệp và sắp xếp lại lao động theo quy định hiện hành đối với 4 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Thế, Lục Ngạn, Mai Sơn và Lục Nam.

2. Giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Sơn Động theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ; bàn giao nguyên trạng toàn bộ diện tích đất rừng thuộc Công ty lâm nghiệp Sơn Động sang Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động quản lý.

II. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG:

1. Thực hiện việc sắp xếp, đi mới, giải thể các công ty lâm nghiệp theo các quy định hiện hành.

2. Rà soát lựa chọn đối tác tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đối với từng đơn vị cụ thể, quyết định và chịu trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Yêu cầu các doanh nghiệp đối tác tham gia góp vốn cam kết sau khi sắp xếp phải thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt và sử dụng đất đúng Mục đích, giữ và phát triển thương hiệu, bảo đảm quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật, của Nhà nước và người dân có liên quan trong các công ty lâm nghiệp nói trên.

4. Trước khi quyết định sắp xếp lại doanh nghiệp phải rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất của từng công ty; diện tích dự kiến giao, cho các doanh nghiệp thuê sau sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo các công ty lâm nghiệp phải sử dụng đất đúng Mục đích, khi thay đổi Mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

5. Trường hợp sau khi rà soát, xác định cụ thể về đất đai, tài chính, tài sản của các công ty này, nếu không đủ Điều kiện để chuyển thành công ty TNHH hai thành viên thì thực hiện giải thể theo quy định hiện hành.

6. Xây dựng Phương án quản lý đối với diện tích đất đơn vị giải thể, diện tích đất các công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt Điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Nguyễn Xuân Phúc;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, TN&MT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN,
V.III, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).NT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 326/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu326/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/02/2016
Ngày hiệu lực29/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 326/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp Bắc Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 326/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp Bắc Giang 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu326/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành29/02/2016
        Ngày hiệu lực29/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 326/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp Bắc Giang 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 326/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp Bắc Giang 2016

             • 29/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực