Công văn 3261/TCT-CS

Công văn số 3261/TCT-CS về việc chính sách thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3261/TCT-CS chính sách thuế GTGT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3261/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH SXTM & DV Hải Dương

Trả lời công văn số 10/CV-HD ngày 12/07/2007 của Công ty TNHH SXTM & DV Hải Dương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2.đ, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

Các trường hợp có hàng hóa xuất khẩu hoặc được coi như xuất khẩu quy định tại Điểm này nếu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ còn lại nêu trên thì cơ sở kinh doanh không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà tính vào chi phí. Đối với dịch vụ xuất khẩu nếu không đủ 1 trong các thủ tục nêu trên thì cơ sở kinh doanh không phải tính thuế đầu ra và không được khấu trừ thuế đầu vào. Riêng đối với trường hợp quy định tại Điểm đ.1, đ.3 không có đủ một trong các thủ tục, hồ sơ quy định tại các Điểm này thì cơ sở phải tính và nộp thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH SXTM & DV Hải Dương có xác nhận của cơ quan hải quan về hàng hóa thực xuất khẩu nhưng thủ tục thanh toán qua ngân hàng không đúng theo quy định thì đối với lô hàng xuất khẩu này, Công ty không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ đối với lô hàng xuất khẩu này được Công ty tập hợp để tính vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT Đà Nẵng;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3261/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3261/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2007
Ngày hiệu lực14/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3261/TCT-CS chính sách thuế GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3261/TCT-CS chính sách thuế GTGT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3261/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành14/08/2007
        Ngày hiệu lực14/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3261/TCT-CS chính sách thuế GTGT

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3261/TCT-CS chính sách thuế GTGT

             • 14/08/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/08/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực