Công văn 3263/TCT-CS

Công văn số 3263/TCT-CS về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3263/TCT-CS chuyển lợi nhuận ra nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3263/TCT-CS
V/v: chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH Technopia Việt Nam

Trả lời công văn số 003-TVPL.ACC ngày 10/07/2007 của Công ty TNHH Technopia Việt Nam về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.1 Mục II Thông tư số 124/2004/TT-BTC ngày 23/12/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy định về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ các hình thức đầu tư quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hướng dẫn: “Nhà đầu tư nước ngoài chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trong trường hợp: Chuyển hàng năm và chuyển một lần toàn bộ số lợi nhuận được chia hoặc thu được sau khi kết thúc năm tài chính và đã nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan thuế”.

Điểm 2.1 Mục 2 Thông tư số 124/2004/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là số lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia của năm tài chính sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế theo Luật thuế TNDN, cộng với (+) các khoản lợi nhuận khác thu được trong năm như lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhương tài sản, các khoản thuế TNDN đã nộp được hoàn trả lại cho nhà đầu tư theo Luật thuế TNDN, trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc do nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận đã tạm chuyển trong năm. Số thu nhập nhà đầu tư được chuyển ra nước ngoài của năm tài chính được xác định sau khi doanh nghiệp có báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo quyết toán thuế năm tài chính của doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế địa phương quản lý doanh nghiệp”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp của Công ty có phát sinh lợi nhuận 2 năm 2006 và 2007 sau khi bù trừ các khoản lỗ của những năm trước thì phần lợi nhuận còn lại của năm 2006, 2007 Công ty được chuyển về công ty mẹ. Thời điểm Công ty được chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ được xác định sau khi Công ty hoàn thành báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo quyết toán thuế năm tài chính nộp cho cơ quan thuế địa phương quản lý Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Technopia Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, TCĐN, CST;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3263/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3263/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2007
Ngày hiệu lực14/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3263/TCT-CS chuyển lợi nhuận ra nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3263/TCT-CS chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3263/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành14/08/2007
        Ngày hiệu lực14/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3263/TCT-CS chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3263/TCT-CS chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

           • 14/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực