Công văn 3264/TCT-CS

Công văn số 3264/TCT-CS về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa ký gửi của cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3264/TCT-CS kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa ký gửi của cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 3264/TCT-CS
V/v: hóa đơn GTGT đối với hàng hóa ký gửi của cá nhân

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 8156/CT-HTr ngày 29/6/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về kê khai thuế GTGT đối với hàng hóa ký gửi của cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.19. mục IV, phần B, Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

“5.19 – Tổ chức, cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh không thường xuyên, không có hóa đơn thì được cơ quan thuế cung cấp hóa đơn lẻ để sử dụng cho từng trường hợp”.

Tại Điểm 2, Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính quy định: “Hóa đơn cấp lẻ được cấp trực tiếp tại Chi cục thuế hoặc tại Đội Thuế, Tùy theo đặc điểm địa bàn và nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ, Chi cục thuế thông báo công khai địa điểm bán hóa đơn nhằm phục vụ thuận lợi nhất cho đối tượng nộp thuế có nhu cầu. Đối tượng được cấp hóa đơn lẻ phải nộp thuế (thu bằng biên lai thuế) trước khi nhận hóa đơn. Người có nhu cầu tự khai doanh thu kèm theo hợp đồng và giấy mua bán giữa hai bên để làm căn cứ cấp hóa đơn lẻ. Hóa đơn được lập tại cơ quan thuế; liên 1, liên 2 giao cho người được cấp hóa đơn; liên 3 lưu tại cơ quan thuế. Hóa đơn cấp lẻ phải được đóng dấu của cơ quan thuế vào phía trên bên trái của từng liên. Cơ quan thuế phải mở sổ theo dõi riêng các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn lẻ như một tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Hợp tác xã (HTX) Tân Tiến nhận tranh ký gửi của các họa sĩ để bán và sao chép tranh khi khách hàng có nhu cầu thì khi nhận tranh ký gửi HTX phải lập bảng kê nhận hàng ký gửi (theo mẫu số 11/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 nêu trên). Bảng kê do HTX lập và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

Khi bán hàng ký gửi, HTX thông báo bằng văn bản cho họa sỹ về việc tranh được bán. Nội dung thông báo cho họa sỹ về việc tranh được bán phải thể hiện tên tranh ký gửi đã bán, giá ký gửi, giá bán, tên khách mua hàng. Trong đó, giá bán không thấp hơn giá ký gửi. Họa sỹ mang thông báo của HTX đến Chi cục thuế hoặc Đội thuế để mua hóa đơn lẻ giao cho khách hàng về số tranh đã bán và nộp thuế GTGT, TNDN trước khi nhận hóa đơn theo quy định tại điểm 2, Thông tư số 99/2003/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp tranh ký gửi được tổ chức bán theo hình thức đấu giá, chứng từ thu tiền, chứng từ chi tiền và hồ sơ đấu giá do HTX cung cấp là căn cứ để họa sỹ nộp thuế và được cấp hóa đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC;
- Ban TVQH, HT, PC, TTTĐ;

- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3264/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3264/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2007
Ngày hiệu lực14/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3264/TCT-CS kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa ký gửi của cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3264/TCT-CS kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa ký gửi của cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3264/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành14/08/2007
        Ngày hiệu lực14/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3264/TCT-CS kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa ký gửi của cá nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3264/TCT-CS kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa ký gửi của cá nhân

           • 14/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực