Công văn 3264/UBND-KH

Công văn 3264/UBND-KH năm 2018 về áp dụng đơn giá nhân công trong điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Công văn 3264/UBND-KH 2018 đơn giá nhân công dự toán xây dựng công trình Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3264/UBND-KH
V/v áp dụng đơn giá nhân công trong điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

Xét văn bản số 73/SXD-KT&VLXD ngày 16/01/2018 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thời gian áp dụng đơn giá nhân công trong điều chỉnh dự toán xây dựng công trình cụ thể như sau:

1. Đối với tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 20/11/2017 thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định đã phê duyệt.

2. Đối với dự toán công trình, dự toán các gói thầu đã được phê duyệt trước ngày 20/11/2017 được xử lý như sau:

a) Trường hợp chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư điều chỉnh phần đơn giá nhân công trong dự toán theo mức lương cơ sở quy định tại văn bản số 7851/UBND-KH ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

b) Trường hợp đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu nhưng chưa ký kết hợp đồng thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh đơn giá nhân công trong dự toán theo mức lương cơ sở quy định tại văn bản số 7851/UBND-KH ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng để làm cơ sở ký kết hợp đồng.

c) Trường hợp đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày 20/11/2017, thì tiếp tục thực hiện theo hình thức hợp đồng, nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

3. Ngoài các trường hợp nêu trên, nếu có vướng mắc chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định từng trường hợp cụ th./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VT, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S

 

 

Thuộc tính Công văn 3264/UBND-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3264/UBND-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2018
Ngày hiệu lực30/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3264/UBND-KH

Lược đồ Công văn 3264/UBND-KH 2018 đơn giá nhân công dự toán xây dựng công trình Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3264/UBND-KH 2018 đơn giá nhân công dự toán xây dựng công trình Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3264/UBND-KH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành30/05/2018
        Ngày hiệu lực30/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3264/UBND-KH 2018 đơn giá nhân công dự toán xây dựng công trình Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3264/UBND-KH 2018 đơn giá nhân công dự toán xây dựng công trình Lâm Đồng

              • 30/05/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/05/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực