Công văn 3264/VPCP-KTTH

Công văn 3264/VPCP-KTTH về ứng vốn ngân sách trung ương cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3264/VPCP-KTTH ứng vốn ngân sách trung ương cho Ngân hàng Phát triển


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3264/VPCP-KTTH
V/v ứng vốn NSTW cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5757/BTC-NSNN ngày 10 tháng 05 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ứng vốn từ ngân sách trung ương 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam để cho các địa phương vay thực hiện các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2010.

2. Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm bố trí đủ vốn hoàn trả ngân sách trung ương trong 02 năm kể từ ngày nhận vốn ứng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3264/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3264/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2010
Ngày hiệu lực18/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3264/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 3264/VPCP-KTTH ứng vốn ngân sách trung ương cho Ngân hàng Phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3264/VPCP-KTTH ứng vốn ngân sách trung ương cho Ngân hàng Phát triển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3264/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành18/05/2010
        Ngày hiệu lực18/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3264/VPCP-KTTH ứng vốn ngân sách trung ương cho Ngân hàng Phát triển

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3264/VPCP-KTTH ứng vốn ngân sách trung ương cho Ngân hàng Phát triển

              • 18/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực