Công văn 3266/TCT-KK

Công văn 3266/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế sau sáp nhập do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3266/TCT-KK 2014 hoàn thuế sau sáp nhập


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3266/TCT-KK
V/v hoàn thuế sau sáp nhập

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Công ty TNHH sản phẩm tiêu dùng TOSHIBA Việt Nam.

Trả lời công văn số 0314 ngày 25/3/2014 về việc hoàn thuế sau sáp nhập và công văn không số đề ngày 20/5/2014 về việc trả lời cho công văn 0314 đề ngày 25/3/2014 về việc hoàn thuế sau sáp nhập của Công ty TNHH sản phẩm tiêu dùng TOSHIBA Việt Nam (TVCP). Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 18 và Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Khoản 5 Điều 18 và Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Điều 14, Điều 15 và Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;

Căn cứ Khoản 2 Điều 42 và Khoản 1 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

- Về nguyên tắc, Công ty TNHH hàng gia dụng Toshiba Việt Nam (TVHA) khi được sáp nhập vào Công ty TNHH sản phẩm tiêu dùng Toshiba Việt Nam (TVCP) trước khi làm thủ tục đóng mã số thuế thì TVHA lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương để được giải quyết theo quy định. Trường hợp TVHA đã thực hiện quyết toán thuế tại thời điểm đóng mã số thuế nhưng chưa xử lý số thuế nộp thừa; khi TVHA không còn tư cách pháp nhân thì TVCP lập hồ sơ, kèm văn bản có xác nhận số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết/số thuế đã nộp thừa của TVHA đến thời điểm đóng mã số thuế tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương để đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo quy định.

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương có văn bản gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh trong đó xác nhận số liệu kiểm tra quyết toán sáp nhập của THVA (kèm theo bản photocopy toàn bộ hồ sơ quyết toán của TVHA); đồng thời đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh bù trừ đối với số nợ của TVHA với Cục Thuế tỉnh Bình Dương (nếu có) trước khi giải quyết hoàn thuế cho TVCP. Cục Thuế tỉnh Bình Dương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra quyết toán sáp nhập của TVHA.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH sản phẩm tiêu dùng TOSHIBA Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ: PC, CS (BTC);
- Vụ: PC2b, CS (TCT);
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, KK2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3266/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3266/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực14/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3266/TCT-KK 2014 hoàn thuế sau sáp nhập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3266/TCT-KK 2014 hoàn thuế sau sáp nhập
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3266/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrần Văn Phu
        Ngày ban hành14/08/2014
        Ngày hiệu lực14/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3266/TCT-KK 2014 hoàn thuế sau sáp nhập

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3266/TCT-KK 2014 hoàn thuế sau sáp nhập

            • 14/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực