Công văn 3267/TCT-KK

Công văn 3267/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3267/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3267/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 998/CT-THDT ngày 18/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 (đ) Điều 110, Điều 111 Luật đất đai số 13/2003/QH11;

Căn cứ khoản 4 Điều 4, khoản 2 Điều 116 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;

Căn cứ khoản 4 Điều 13 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 của Chính phủ; khoản 1 Điều 13, khoản 4 Điều 15 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP;

Căn cứ điểm 1.2 (c.3), điểm 1.3 Mục III Phần B, điểm 3 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính; khoản 3 Điều 14, Điều 15, khoản 3 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính; Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, thì:

- Trường hợp Công ty TNHH phát triển Hùng Vương góp vốn hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm với Công ty cổ phần Hữu Nghị 2 (hiện nay đổi tên là Công ty cổ phần xi măng Yến Mao) thì Công ty TNHH phát triển Hùng Vương phải chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Sau khi hoàn thành các thủ tục về đất đai theo đúng quy định, nếu Công ty cổ phần Hữu Nghị 2 (hiện nay đổi tên là Công ty cổ phần xi măng Yến Mao) đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại điểm 1.2(c), điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC, quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC và quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì Công ty cổ phần Hữu Nghị 2 (hiện nay đổi tên là Công ty cổ phần xi măng Yến Mao) được xem xét, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nhà máy xi măng Hữu Nghị 2 theo quy định.

- Trường hợp bà Nguyễn Thị Yến vừa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, vừa làm Tổng giám đốc (giám đốc) Công ty TNHH phát triển Hùng Vương, Công ty cổ phần xi măng Hữu Nghị và Công ty cổ phần Hữu Nghị 2 thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm Luật doanh nghiệp; việc giải quyết khấu trừ, hoàn thuế GTGT trường hợp vi phạm khoản 2 Điều 116 Luật doanh nghiệp và khoản 4 Điều 15 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 13238/BTC-TCT ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Các Vụ (BTC): PC, CST, Cục QLCS;
- Các Vụ (TCT): CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3267/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3267/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực14/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3267/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3267/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3267/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrần Văn Phu
        Ngày ban hành14/08/2014
        Ngày hiệu lực14/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3267/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3267/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng

           • 14/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực