Công văn 3268/VPCP-CN

Công văn 3268/VPCP-CN năm 2019 dự thảo Nghị quyết thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo 53-TB/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3268/VPCP-CN 2019 thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo 53-TB/TW


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3268/VPCP-CN
V/v dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 53-TB/TW ngày 30/3/2019

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện NQ13/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành TW khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 53-TB/TW ngày 30 tháng 3 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành TW khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, trình Chính phủ trong tháng 5 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TP, TC, GTVT, CT, TT&TT, VH-TT&DL, GD&ĐT, NN&PTNT, Y tế;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, PL, KGVX, TH, VPBCS;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3268/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3268/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực23/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3268/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 3268/VPCP-CN 2019 thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo 53-TB/TW


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3268/VPCP-CN 2019 thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo 53-TB/TW
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3268/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành23/04/2019
        Ngày hiệu lực23/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3268/VPCP-CN 2019 thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo 53-TB/TW

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3268/VPCP-CN 2019 thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo 53-TB/TW

             • 23/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực