Công văn 327/TCT-DNL

Công văn 327/TCT-DNL năm 2017 về xác định kết chuyển lỗ, tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 327/TCT-DNL xác định kết chuyển lỗ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2017


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/TCT-DNL
V/v xác định kết chuyển lỗ, tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 110/CV-DIC No2 ngày 25/11/2016 của Công ty Cphần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn xử lý vướng mắc của Công ty trong quá trình kết chuyển lỗ, tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, khoản 2, Điều 9, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lcủa quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

- Doanh nghiệp tự xác đnh số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh l.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau”.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 được chuyển l liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục TCDN; CST, PC, CĐ kế toán (BTC);
- Vụ PC, CS, KK;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 327/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu327/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2017
Ngày hiệu lực24/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 327/TCT-DNL xác định kết chuyển lỗ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 327/TCT-DNL xác định kết chuyển lỗ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu327/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành24/01/2017
        Ngày hiệu lực24/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 327/TCT-DNL xác định kết chuyển lỗ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2017

            Lịch sử hiệu lực Công văn 327/TCT-DNL xác định kết chuyển lỗ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2017

            • 24/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực