Công văn 327/TCTK-VPTC

Công văn 327/TCTK-VPTC năm 2013 cấm công, viên chức uống rượu, bia trong ngày làm việc do Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 327/TCTK-VPTC năm 2013 cấm công viên chức uống rượu bia trong giờ làm việc


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 327/TCTK-VPTC
V/v cấm công chức, viên chức uống rượu, bia trong ngày làm việc

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Tổng cục;
- Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, ngành Thống kê đã tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là CCVC), góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc trong toàn Ngành và ở từng cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận CCVC chưa nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ; hiện tượng uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa còn diễn ra ở không ít đơn vị làm ảnh hưởng không tốt đến chất lượng công tác, tác phong và uy tín của cơ quan, đơn vị và CCVC.

Để tăng cường việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nâng cao chất lượng công tác, Tổng cục trưởng yêu cầu:

1. Đối với CCVC nói chung:

a) Nghiêm cấm uống rượu, bia hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương (sau đây gọi chung là rượu, bia) trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả khi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và tiếp khách.

Đối với trường hợp tiếp khách quốc tế và một số trường hợp đặc biệt, phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan cấp trên và không lạm dụng quá nhiều rượu, bia.

b) Khi phát hiện CCVC trong ngành Thống kê có hành vi vi phạm Quy định này cần thông báo với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp CCVC đó biết để có biện pháp xử lý.

Đối với các trường hợp vi phạm đang công tác tại Cơ quan Tổng cục, người phát hiện đồng thời có trách nhiệm thông báo với Chánh Văn phòng Tổng cục để có biện pháp phối hợp xử lý.

2. Đối với Lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thống kê, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê:

a) Đề cao vai trò gương mẫu, ý thức kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc thực hiện quy định không uống rượu, bia của cán bộ, lãnh đạo quản lý theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quy định này.

b) Chỉ đạo các nhà ăn, căng-tin trực thuộc (nếu có) không phục vụ hoặc bán rượu, bia cho CCVC vào buổi sáng, buổi trưa và trong giờ làm việc của các ngày làm việc.

c) Bổ sung quy định không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc vào Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức cho CCVC ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc.

d) Kịp thời xử lý, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm Quy định này; định kỳ hàng năm Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thống kê báo cáo Tổng cục trưởng (qua Văn phòng Tổng cục) về tình hình thực hiện Quy định này.

3. Tổ chức thực hiện

a) Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

b) Thủ trưởng đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thống kê có trách nhiệm tổ chức quán triệt nội dung Quy định này tới CCVC trong cơ quan, đơn vị; phối hợp với cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này.

c) Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng bổ sung tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua đối với tập thể, cá nhân liên quan đến thực hiện Quy định này.

d) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng cụ thể hóa các hình thức xử lý kỷ luật đối với CCVC vi phạm Quy định này.

đ) Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua - Khen thưởng, Tạp chí Con số và Sự kiện, Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Quy định này trên Tạp chí và Trang Thông tin điện tử của Tổng cục.

e) Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo Tổng cục trưởng tình hình thực hiện Quy định này trong toàn Ngành.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Đảng ủy, Công đoàn cơ quan Bộ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Cơ quan Tổng cục (để phối hợp);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để thực hiện);
- Các Cục Thống kê (để thực hiện);
- Website Tổng cục, CSSK (để đưa tin);
- Lưu: VT, VPTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 327/TCTK-VPTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu327/TCTK-VPTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2013
Ngày hiệu lực09/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 327/TCTK-VPTC năm 2013 cấm công viên chức uống rượu bia trong giờ làm việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 327/TCTK-VPTC năm 2013 cấm công viên chức uống rượu bia trong giờ làm việc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu327/TCTK-VPTC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýĐỗ Thức
        Ngày ban hành09/05/2013
        Ngày hiệu lực09/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 327/TCTK-VPTC năm 2013 cấm công viên chức uống rượu bia trong giờ làm việc

           Lịch sử hiệu lực Công văn 327/TCTK-VPTC năm 2013 cấm công viên chức uống rượu bia trong giờ làm việc

           • 09/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực