Công văn 327/UBND-KTN

Công văn 327/UBND-KTN năm 2014 điều chỉnh chi phí nhân công của bộ đơn giá xây dựng công trình do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 327/UBND-KTN 2014 điều chỉnh chi phí nhân công bộ đơn giá xây dựng Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 327/UBND-KTN
V/v điều chỉnh chi phí nhân công của bộ đơn giá xây dựng công trình.

Bình Định, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 52/SXD-QLXD ngày 20/01/2014 về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; ý kiến của liên ngành gồm các sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho xác định đơn giá nhân công xây dựng trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012, hệ số cấp bậc lương vận dụng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

2. Cho phép tiếp tục áp dụng hệ số lương nhân công theo Văn bản số 125/UBND-KTN ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh về việc áp dụng hệ số nhân công và máy thi công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công trong lập dự toán xây dựng công trình có sử dụng các tập đơn giá công bố trước đây của tỉnh.

3. Đồng ý cho Sở Xây dựng điều chỉnh căn cứ lập bộ đơn giá xây dựng công trình (gồm các phần: Xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, dịch vụ công ích đô thị, thí nghiệm) và thực hiện tính toán lại đơn giá nhân công theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP báo cáo UBND tỉnh (không công bố lại các đơn giá xây dựng nêu trên). Riêng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh để công bố.

4. Giao Sở Xây dựng khẩn trương điều chỉnh chi phí nhân công trong bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định, kịp thời hướng dẫn để các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan áp dụng theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14 (H.10b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 327/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu327/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2014
Ngày hiệu lực22/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 327/UBND-KTN 2014 điều chỉnh chi phí nhân công bộ đơn giá xây dựng Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 327/UBND-KTN 2014 điều chỉnh chi phí nhân công bộ đơn giá xây dựng Bình Định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu327/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành22/01/2014
        Ngày hiệu lực22/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 327/UBND-KTN 2014 điều chỉnh chi phí nhân công bộ đơn giá xây dựng Bình Định

             Lịch sử hiệu lực Công văn 327/UBND-KTN 2014 điều chỉnh chi phí nhân công bộ đơn giá xây dựng Bình Định

             • 22/01/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/01/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực