Công văn 3271/TCT-QLN

Công văn số 3271/TCT-QLN về việc xoá nợ thuế theo TT số 32/2002/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3271/TCT-QLN xoá nợ thuế theo TT 32/2002/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3271/TCT-QLN
V/v: Xoá nợ thuế theo TT số 32/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 418/CT-QLTN ngày 28/06/2006 và công văn số 655/CT-QLN&CC ngày 30/07/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị kèm theo hồ sơ đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC cho Đoạn quản lý đường bộ I Quảng Trị, Tổng cục Thuê có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 của Bộ Tài chính về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN và công văn số 6743/BTC-TCDN ngày 22/52007 của Bộ Tài chính về việc xử lý xoá nợ thuế đối với các công ty nhà nước thực hiện chuyển đổi thì: đối với các Công ty Nhà nước đã chuyển thành Công ty cổ phần hoặc đã có Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp và quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp mà khoản nợ NSNN đã tính trong tổng số nợ phải trả khi xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thì số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đã tính trong tổng số nợ thực tế phải trả nêu trên không được giải quyết xoá nợ.

Theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2005 của Đoạn quản lý đường bộ I thì số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN 203.922.530 đồng đơn vị đề nghị xoá nợ đã tính trong tổng số nợ thực tế phải trả khi xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Vì vậy, Đoạn quản lý đường bộ I không thuộc đối tượng được xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị biết và thông báo cho đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đoạn quản lý đường bộ I;
- Lưu: VT, QLN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3271/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3271/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2007
Ngày hiệu lực14/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3271/TCT-QLN xoá nợ thuế theo TT 32/2002/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3271/TCT-QLN xoá nợ thuế theo TT 32/2002/TT-BTC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3271/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành14/08/2007
        Ngày hiệu lực14/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3271/TCT-QLN xoá nợ thuế theo TT 32/2002/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3271/TCT-QLN xoá nợ thuế theo TT 32/2002/TT-BTC

           • 14/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực