Công văn 3272/TCT-KK

Công văn 3272/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3272/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3272/TCT-KK
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 484/CT-KTT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Bim tại Kiên Giang (gọi tắt là Chi nhánh), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Khoản 1, Điều 2; Khoản 5, Điều 4 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội;

Căn cứ Khoản 1, Điều 2; Khoản 1, Điều 29 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh;

Căn cứ Điều 1; Khoản 1 (g), Khoản 2, Điều 12; Khoản 2, Điều 37 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần Thực phẩm Bim tại Kiên Giang (gọi tắt là Chi nhánh), mã số thuế: 5700662777-001, địa chỉ: Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang hạch toán kế toán phụ thuộc, không lập báo cáo tài chính và không lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán tại trụ sở Chi nhánh mà tập hợp toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép vào sổ sách kế toán qua hệ thống phần mềm của Công ty, sau đó, chuyển chứng từ cho Công ty tại Quảng Ninh để xác định kết quả SXKD chung của Công ty. Tuy nhiên, Chi nhánh thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, lập tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT; bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT; bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2013 theo mã số thuế của Chi nhánh thì Cục Thuế tỉnh Kiên Giang tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế nêu trên của Chi nhánh.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang kiểm tra, đối chiếu số liệu hạch toán, kê khai của Chi nhánh Công ty cổ phần Thực phẩm Bim tại Kiên Giang đúng thực tế phát sinh và đáp ứng được điều kiện hoàn thuế GTGT được quy định tại Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì xem xét, giải quyết hoàn thuế GTGT cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Bim tại Kiên Giang theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, KK2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3272/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3272/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực14/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3272/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3272/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3272/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrần Văn Phu
        Ngày ban hành14/08/2014
        Ngày hiệu lực14/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3272/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3272/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng

            • 14/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực