Công văn 3273/BGTVT-MT

Công văn 3273/BGTVT-MT năm 2017 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 436/TTg-CN do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3273/BGTVT-MT thực hiện Công văn 436/TTg-CN tiêu chuẩn khí thải ô tô xe máy 2017


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3273/BGTVT-MT
V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô.

Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 23/1/2017 về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô, xe máy theo quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 (Thông báo số 126/TB-VPCP ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ);

Căn cứ Công văn số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg,

Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô:

- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu điêzen bảo đảm việc hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017, trong đó nêu rõ: (i) số lượng nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu điêzen theo từng kiểu loại đến hết ngày 31/3/2017; (ii) dự kiến số lượng nhập khẩu, sản xuất lắp ráp, đưa ra thị trường ô tô sử dụng nhiên liệu điêzen theo từng kiểu loại trong từng tháng từ tháng 4/2017 đến hết tháng 12/2017.

- Có văn bản cam kết thực hiện tái xuất hoặc xuất khẩu ô tô sử dụng nhiên liệu điêzen không hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017 kèm bản kế hoạch nêu trên và gửi Bộ GTVT trước ngày 15/4/2017 (qua Vụ Môi trường; địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam:

- Khẩn trương tổ chức thực hiện thủ tục đăng kiểm cho các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu điêzen theo quy định.

- Đối chiếu kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu điêzen của từng doanh nghiệp để tổng hợp, báo cáo Bộ trước ngày 30 hàng tháng kết quả đăng kiểm, đưa ra thị trường ô tô sử dụng nhiên liệu điêzen của từng doanh nghiệp theo từng kiểu loại xe và đề xuất, kiến nghị kịp thời giải pháp bảo đảm sự tuân thủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Vụ Môi trường:

- Tổng hợp, thông báo kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu điêzen của các doanh nghiệp tới Cục Đăng kiểm Việt Nam để đối chiếu, tổ chức công tác đăng kiểm.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu điêzen; theo dõi, đôn đốc và hàng tháng tổng hợp, kịp thời báo cáo Bộ kết quả thực hiện, các vướng mắc, phát sinh, đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm từ ngày 01/01/2018 tất cả các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo đúng quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, CA, CT, KH&ĐT, TP, KH&CN, TN&MT, TTTT;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VN (VAMA);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, MT(Lưu).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Thuộc tính Công văn 3273/BGTVT-MT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3273/BGTVT-MT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2017
Ngày hiệu lực29/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3273/BGTVT-MT thực hiện Công văn 436/TTg-CN tiêu chuẩn khí thải ô tô xe máy 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3273/BGTVT-MT thực hiện Công văn 436/TTg-CN tiêu chuẩn khí thải ô tô xe máy 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3273/BGTVT-MT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Đình Thọ
        Ngày ban hành29/03/2017
        Ngày hiệu lực29/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3273/BGTVT-MT thực hiện Công văn 436/TTg-CN tiêu chuẩn khí thải ô tô xe máy 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3273/BGTVT-MT thực hiện Công văn 436/TTg-CN tiêu chuẩn khí thải ô tô xe máy 2017

           • 29/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực