Công văn 3273/GSQL-GQ1

Công văn 3273/GSQL-GQ1 năm 2017 về nhập khẩu nhà lưu động do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3273/GSQL-GQ1 2017 nhập khẩu nhà lưu động


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3273/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu nhà lưu động

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3648/HQHCM-GSQL ngày 28/11/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc áp dụng chính sách quản lý mặt hàng đối với mặt hàng nhà xe lưu động, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu nội dung Điều 26 Luật Hải quan 2014 và Điều 5 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Thuế XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Ngô Minh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3273/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3273/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3273/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 3273/GSQL-GQ1 2017 nhập khẩu nhà lưu động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3273/GSQL-GQ1 2017 nhập khẩu nhà lưu động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3273/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3273/GSQL-GQ1 2017 nhập khẩu nhà lưu động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3273/GSQL-GQ1 2017 nhập khẩu nhà lưu động

           • 20/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực