Công văn 3273/TCHQ-TXNK

Công văn 3273/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3273/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3273/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 638/HQTH-NV ngày 28/5/2012 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về vướng mắc thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ Dự án ưu đãi đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản, đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp và dịch vụ thương mại của Công ty cổ phần tập đoàn TVT, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17/2/2012 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 690/TCHQ-TNK hướng dẫn Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện việc xác định dự án Dự án ưu đãi đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản, đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp và dịch vụ thương mại của Công ty cổ phần tập đoàn TVT có phải dự án ưu đãi đầu tư không?. Ngày 28/5/2012 căn cứ xác nhận của UBND tỉnh Nam Định, Cục Hải quan Thanh Hóa có công văn báo cáo số 638/HQTH-NV xác định dự án trên chỉ có phần đầu tư sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ thuộc danh mục ưu đãi đầu tư theo điểm 40 mục VII Danh mục B, Phụ A Nghị định số 108/2006/NĐ-CP. Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Thanh Hóa làm rõ Danh mục hàng hóa miễn thuế của dự án đã đăng ký với Cục Hải quan Thanh Hóa bao gồm hàng hóa tạo tài sản cố định cho cả dự án hay hàng hóa tạo tài sản cố định cho phần dự án phần đầu tư sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

Báo cáo gửi về Cục Thuế XNK trước ngày 10/7/2012 gồm: Giấy phép đầu tư của dự án, Danh mục hàng hóa miễn thuế, các tờ khai đã nhập khẩu hàng hóa trước khi đăng ký danh mục Công ty đang đề nghị miễn thuế, bảng tổng hợp tờ khai và số thuế đề nghị miễn cụ thể theo tờ khai.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3273/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3273/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2012
Ngày hiệu lực29/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3273/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3273/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3273/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýDương Phú Đông
        Ngày ban hành29/06/2012
        Ngày hiệu lực29/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3273/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3273/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế nhập khẩu

             • 29/06/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/06/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực