Công văn 3274/TCT-PCCS

Công văn số 3274/TCT-PCCS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3274/TCT-PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3274/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2006

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 383/CT/QLDN ngày 26/5/2006 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên và công văn số 120/ĐCĐB-KH ngày 23/05/2006 của Liên đoàn địa chất Đông Bắc phản ánh vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 7 Mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT có quy định: “Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Mục 1 này phải là đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư), có con dấu, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định và có tài Khoản tiền gửi tại ngân hàng”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Xí nghiệp Dịch vụ Khoáng sản trực thuộc Liên đoàn địa chất Đông Bắc là đơn vị sự nghiệp có thu tổ chức mô hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng hàng hóa, dịch vụ phù hợp với chức năng và nhiệm vụ mà được cơ quan chủ quản cấp trên giao theo Quyết định số 505/2003/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 123/QĐ/ĐCKS-TCCB ngày 29/4/2003 của Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì đề nghị Xí nghiệp Dịch vụ Khoáng sản xuất trình Quyết định thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Khoáng sản do Liên đoàn địa chất Đông bắc phê duyệt để làm căn cứ cho Cục thuế tỉnh Thái Nguyên giải quyết hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên được biết và hướng dẫn Xí nghiệp Dịch vụ Khoáng sản thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Liên đoàn địa chất Đông Bắc;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3274/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3274/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2006
Ngày hiệu lực05/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3274/TCT-PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3274/TCT-PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3274/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành05/09/2006
        Ngày hiệu lực05/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3274/TCT-PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3274/TCT-PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng

             • 05/09/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/09/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực