Công văn 3275/BNN-HTQT

Công văn 3275/BNN-HTQT về rót vốn tạm ứng cho dự án CPIM-AFD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3275/BNN-HTQT rót vốn tạm ứng cho dự án CPIM-AFD


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3275/BNN-HTQT
V/v Rót vốn tạm ứng cho dự án CPIM-AFD

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: Cơ quan phát triển Pháp (AFD)

Căn cứ Quyết định số 3130 QĐ/BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 24/10/2006 phê duyệt dự án: “Tăng cường thể chế Trung tâm tư vấn PIM và hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Ninh Thuận và Sơn La” và giao cho Trung tâm tư vấn PIM làm chủ dự án;

Căn cứ Công văn số 9484/VPCP-QHQT ngày 30/12/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc “Sửa đổi Thỏa ước tài trợ của dự án CPIM-AFD do AFD tài trợ” trong đó đồng ý gia hạn dự án “Tăng cường thể chế Trung tâm tư vấn PIM và Hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Sơn La và Ninh Thuận” đến hết ngày 31/12/2011;

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 26/04/2011 Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án “Tăng cường thể chế Trung tâm tư vấn PIM và hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Sơn La và Ninh Thuận” do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ;

Căn cứ Thỏa ước số CVN 301601E được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Cơ quan phát triển Pháp ngày 24 tháng 05 năm 2007;

Căn cứ Văn bản bổ sung N01 Thỏa ước tài trợ CVN 301601E được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Cơ quan phát triển Pháp ngày 14/02/2011;

Căn cứ Quyết định số 3113/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung điều 3 Quyết định số 790/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/3/2007;

Căn cứ Văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 14/1/2010 ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký đề nghị rút vốn cho dự án “Tăng cường thể chế CPIM và Hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Ninh Thuận và Sơn La”;

Căn cứ Công văn số 77CV/TTPIM ngày 10/06/2011 của Trung tâm tư vấn PIM về việc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi yêu cầu rót vốn sang Cơ quan Phát triển Pháp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Cơ quan phát triển Pháp (AFD) chuyển cho nhà thầu tư vấn quốc tế BRL thuộc dự án CPIM - AFD

Số tiền: 73 418 Euro

(Bảy mươi ba ngàn bốn trăm mười tám euro).

Số tiền trên chuyển vào tài khoản sau:

For foreign currency in EUROS:

Bank: NATIXIS agence de Marseille

BIC: CCBPFRPP926

IBAN: FR76 3000 7530 3704 2189 0400 019

Account owner: BRL INGENIERIE 1105 AV Pierre Mendes France 30 000 Nimes FRANCE.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT PIM, Viện KHTL VN;
- Lưu VT, HTQT (2)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Tuyết Hòa

 

Thuộc tính Công văn 3275/BNN-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3275/BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2011
Ngày hiệu lực24/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3275/BNN-HTQT rót vốn tạm ứng cho dự án CPIM-AFD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3275/BNN-HTQT rót vốn tạm ứng cho dự án CPIM-AFD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3275/BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Tuyết Hòa
        Ngày ban hành24/06/2011
        Ngày hiệu lực24/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3275/BNN-HTQT rót vốn tạm ứng cho dự án CPIM-AFD

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3275/BNN-HTQT rót vốn tạm ứng cho dự án CPIM-AFD

            • 24/06/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/06/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực