Công văn 3275/BTNMT-KTTVBĐKH

Công văn 3275/BTNMT-KTTVBĐKH năm 2013 triển khai Thông tư liên tịch 03/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn theo Chương trình SP-RCC do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3275/BTNMT-KTTVBĐKH 2013 cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình SP-RCC


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3275/BTNMT-KTTVBĐKH
V/v triển khai Thông tư liên tịch số 03 hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn theo Chương trình SP-RCC

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 05/3/2013, liên tịch ba Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT về hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn theo Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (Chương trình SP-RCC). Để triển khai các dự án thuộc Chương trình SP-RCC có hiệu quả, bám sát Thông tư nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tập huấn về cơ chế tài chính Chương trình SP-RCC cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của các địa phương tại hội nghị tập huấn và báo cáo kết quả thực hiện dự án 6 tháng đầu năm 2013 của các địa phương đã được bố trí vốn năm 2013, nhằm thực hiện các dự án theo đúng quy định, đảm bảo mục tiêu của Chương trình SP-RCC, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

1. Gửi hồ sơ thẩm định dự án về các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để các Bộ có ý kiến chính thức bằng văn bản trước khi triển khai thực hiện. Trường hợp dự án đã được phê duyệt và tổ chức đấu thầu trước thời điểm ban hành Thông tư liên tịch (ngày 05/3/2013), cần báo cáo cụ thể bằng văn bản để các Bộ có hướng dẫn phù hợp;

2. Sử dụng nguồn vốn được phân bổ từ ngân sách trung ương theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Thông tư nêu trên;

3. Đề xuất kế hoạch thực hiện dự án năm 2014, cụ thể như sau:

- Đối với dự án đã được bố trí vốn năm 2013: thực hiện theo Công văn số 2280/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 17/6/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Đối với các dự án trong danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1443/TTg-QHQT ngày 19/9/2012, chưa được bố trí vốn: xây dựng kế hoạch vốn năm 2014 để thực hiện các hợp phần, hạng mục ưu tiên đầu tư của dự án gửi các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. Các hợp phần, hạng mục ưu tiên bao gồm: trồng, phục hồi và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn; các hoạt động cấp bách chống xói lở; nâng cấp, gia cố các công trình bảo đảm nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt, công trình ngăn mặn, chống ngập có quy mô vốn phù hợp với nguồn vốn trung ương và khả năng cân đối ngân sách địa phương (biểu mẫu kèm theo);

4. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và chủ đầu tư trong việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư về biến đổi khí hậu, trong đó cần làm rõ trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong quá trình đề xuất, thẩm định dự án; xây dựng và phân bổ kế hoạch, quản lý, sử dụng và quyết toán vốn dự án.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sớm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg CP Hoàng Trung Hải (để b/cáo);
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, KHĐT;
- Lưu: VT, KTTVBĐKH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…………………………

ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH SP-RCC

NĂM 2014

Tên dự án:…………………………………………………………………….

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên hợp phần/ hạng mục

Tổng dự toán

Kế hoạch vốn thực hiện năm 2014

Ghi chú

Tổng số

SP-RCC1

Địa phương2

Khác3

Tổng số

SP-RCC4

Địa phương5

Khác6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

1 Ghi tổng kinh phí được hỗ trợ từ Chương trình SP-RCC.

2 Ghi tổng kinh phí đối ứng từ ngân sách địa phương.

3 Ghi tổng kinh phí huy động từ các nguồn khác (ghi rõ nguồn).

4 Ghi tổng kinh phí dự kiến thực hiện từ nguồn Chương trình SP-RCC năm 2014.

5 Ghi tổng kinh phí dự kiến thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương năm 2014.

6 Ghi tổng kinh phí dự kiến thực hiện từ các nguồn khác (ghi rõ nguồn) năm 2014.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3275/BTNMT-KTTVBĐKH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3275/BTNMT-KTTVBĐKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2013
Ngày hiệu lực26/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3275/BTNMT-KTTVBĐKH 2013 cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình SP-RCC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3275/BTNMT-KTTVBĐKH 2013 cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình SP-RCC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3275/BTNMT-KTTVBĐKH
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Hồng Hà
        Ngày ban hành26/08/2013
        Ngày hiệu lực26/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3275/BTNMT-KTTVBĐKH 2013 cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình SP-RCC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3275/BTNMT-KTTVBĐKH 2013 cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình SP-RCC

           • 26/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực