Công văn 3276/TCT-CS

Công văn 3276/TCT-CS về hạch toán chi phí hợp lý đối với khoản lãi tiền vay phải trả trong năm 2007 nhưng thực chi vào năm 2008 do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3276/TCT-CS hạch toán chi phí hợp lý đối với khoản lãi tiền vay


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3276/TCT-CS
V/v hạch toán chi phí hợp lý đối với khoản lãi tiền vay phải trả trong năm 2007 nhưng thực chi vào năm 2008.

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang.

Tại công văn số 342/CT-TTRT ngày 29/04/2009, Cục thuế tỉnh Tiền Giang đề nghị hướng dẫn về hạch toán chi phí hợp lý trong trường hợp lãi tiền vay phải trả phát sinh năm 2007 nhưng chứng từ thanh toán thực chi phát sinh năm 2008, có nêu cụ thể vấn đề như sau:

Trường hợp trong năm 2007, doanh nghiệp có thực hiện vay vốn ngân hàng, có phát sinh khoản tiền lãi phải trả cho ngân hàng, doanh nghiệp sử dụng thông báo hoặc bảng đối chiếu lãi vay phải trả của ngân hàng để làm chứng từ hạch toán chi phí, nhưng thực tế doanh nghiệp chưa chi trả trong năm 2007 mà chi trả trong năm 2008 (có chứng từ thực chi) thì khoản chi phí lãi vay này hạch toán vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp năm 2007 hay năm 2008?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.1, Mục III, Phần B, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định: Nguyên tắc xác định các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế như sau: “Các khoản chi không có hoá đơn, chứng từ theo quy định hoặc hoá đơn chứng từ không hợp pháp”.

Tại Điểm 1.2, Mục III, Phần B, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc xác định các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý: “Các khoản chi không liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế”.

Do có vướng mắc về cách hiểu nguyên tắc xác định các khoản chi phí theo quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đã xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính và có ý kiến như sau: khoản chi phí về lãi tiền vay phải trả của các khoản vay phát sinh năm 2007 (không bao gồm các khoản vay để góp/bổ sung vốn pháp định, vốn điều lệ và các khoản vay khác không trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị) được tính vào chi phí hợp lý năm 2007 khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc thực chi phát sinh năm 2008 chỉ là việc thanh toán công nợ giữa các đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tiền Giang được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS-3b.Dũng

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 3276/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3276/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2009
Ngày hiệu lực12/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3276/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3276/TCT-CS hạch toán chi phí hợp lý đối với khoản lãi tiền vay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3276/TCT-CS hạch toán chi phí hợp lý đối với khoản lãi tiền vay
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3276/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành12/08/2009
        Ngày hiệu lực12/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3276/TCT-CS hạch toán chi phí hợp lý đối với khoản lãi tiền vay

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3276/TCT-CS hạch toán chi phí hợp lý đối với khoản lãi tiền vay

             • 12/08/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/08/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực