Công văn 3276/TCT-PCCS

Công văn số 3276/TCT-PCCS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3276/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3276/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2006

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư Infisco

 

Trả lời công văn số 377/CCIC ngày 15/07/2006 của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội và công văn số 489/CV-TH ngày 14/07/2006 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư Infisco về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động lập báo cáo đầu tư và lập dự án đầu tư xây dựng công trình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3.27, Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và Thông tư số 07/2001/TT-BTC ngày 10/11/2001 về ngành nghề kinh doanh thì:

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội và Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư Infisco thực hiện dịch vụ lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%, không thuộc dịch vụ khoa học và công nghệ chịu thuế GTGT với thuế suất 5% như hướng dẫn tại điểm 2.16 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên của Bộ Tài chính.

Trường hợp trước ngày ký văn bản này mà các đơn vị đã áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật khác với hướng dẫn trên đây và bên bán đã kê khai nộp thuế, bên mua đã kê khai khấu trừ thuế thì không thực hiện truy thu, truy hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội và Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư Infisco biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3276/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3276/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2006
Ngày hiệu lực05/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3276/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3276/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3276/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành05/09/2006
        Ngày hiệu lực05/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3276/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3276/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng

            • 05/09/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/09/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực