Công văn 3278/TCT-TS

Công văn số 3278/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất

Nội dung toàn văn Công văn 3278/TCT-TS giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3278/TCT-TS
V/v: Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 6822/CT-THDT ngày 12/7/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất:

Tại Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ):

- Khoản 1, Điều 6 quy định: "Giá đất tính thuế chuyển quyền sử dụng đất là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định theo khung giá các loại đất của Chính phủ và được niêm yết công khai tại cơ quan thuế, cơ quan địa chính".

- Khoản 1, Điều 11 quy định: "Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển quyền sử dụng đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm kê khai với cơ quan thuế nơi có đất chuyển quyền về loại đất, diện tích, vị trí, giá trị đất chuyển quyền theo mẫu tờ khai của cơ quan thuế".

Như vậy, chỉ trong trường hợp người chuyển quyền sử dụng đất kê khai đúng thời hạn quy định thì mới áp dụng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm phát sinh hoạt động chuyển quyền sử dụng đất.

Trường hợp Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chuyển nhượng căn nhà số 43-47 đường Nguyễn Thị Minh Khai theo Hợp đồng số 102477/HĐ-MBN ngày 27/11/2000, được Phòng công chứng Nhà nước số 1 chứng thực ngày 27/11/2000 nhưng đến nay (năm 2006) mới thực hiện kê khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất phải áp dụng Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố công bố áp dụng cho năm 2006, tại thời điểm kê khai.

2. Về xử phạt vi phạm hành chính:

- Tại Điều 16 Nghị định số 19/2000/NĐ-CP nêu trên về xử lý vi phạm quy định: "Cơ quan thuế, cán bộ thuế, người nộp thuế và cá nhân khác có hành vi vi phạm pháp luật về thuế chuyển quyền sử dụng đất bị xử lý theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20 của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và các quy định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế".

- Tại Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế:

+ Khoản 1 Điều 1 quy định vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế bao gồm: "Vi phạm quy định về đăng ký thuế; kê khai thuế; lập, nộp quyết toán thuế".

+ Khoản 3 Điều 8 quy định:

"3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Đăng ký thuế, nộp tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày làm việc hoặc đã quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày làm việc mà chưa đăng ký thuế, nộp tờ khai thuế;".

Do vậy, trường hợp Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam nếu nộp tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất căn nhà số 43-47 đường Nguyễn Thị Minh Khai nêu trên cho cơ quan thuế quá thời hạn từ trên 10 ngày làm việc kể từ sau thời hạn 15 ngày phải kê khai theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 19/200/NĐ-CP (nêu tại Điểm 1 Công văn này) thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo quy định trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, Cục QLCS;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3278/TCT-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3278/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2006
Ngày hiệu lực05/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3278/TCT-TS giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3278/TCT-TS giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3278/TCT-TS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành05/09/2006
        Ngày hiệu lực05/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3278/TCT-TS giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3278/TCT-TS giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất

           • 05/09/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực