Công văn 3280/GSQL-GQ1

Công văn 3280/GSQL-GQ1 năm 2017 về kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ mặt hàng than do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3280/GSQL-GQ1 2017 kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ mặt hàng than


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3280/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ mặt hàng than

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1737/HQHT-NV ngày 06/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đề nghị xác minh Giấy chứng nhận xuất xứ lô hàng than cốc Đài Loan do chưa có quy định kiểm tra, đối chiếu mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ đối với các trường hợp phải nộp C/O theo quy định tại công văn số 15203/BTC-TCHQ ngày 09/11/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 27 Luật Hải quan năm 2014 thì: “Cơ quan hải quan kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trên cơ sở nội dung khai của người khai hải quan, chứng từ chứng nhận xuất xứ, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu phát hành hoặc do người sản xuất, người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu tự chứng nhận theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.

Vì vậy, khi doanh nghiệp nộp bản chính Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) theo quy định tại công văn số 15203/BTC-TCHQ yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ điểm a, Khoản 2, Điều 27 Luật Hải quan năm 2014 nêu trên để kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên chứng từ chứng nhận xuất xứ với nội dung khai hải quan, các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế (nếu có). Trường hợp không có nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin khai báo trên C/O thì chấp nhận theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3280/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3280/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3280/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 3280/GSQL-GQ1 2017 kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ mặt hàng than


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3280/GSQL-GQ1 2017 kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ mặt hàng than
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3280/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3280/GSQL-GQ1 2017 kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ mặt hàng than

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3280/GSQL-GQ1 2017 kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ mặt hàng than

             • 21/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực